EKKL sügiskonverents 2016

 Austatud Õpetajad!

Olete oodatud 4.-5. novembril toimuvale Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu aastakonverentsile "Õpetamine ja õppimine kaasaegses kehalises kasvatuses".

Konverents toimub Tartumaa Tervisespordikeskuses Tartumaal Elva külje all.

 Vaata asukohta kaardilt.

 

Palume aktiivset eelregistreerumist.
Eelregistreerumine kuni 24.10.2016.

Registreerumine piirkonnajuhtide kaudu

 

Konverentsi ajakava

Konverentsi lektoriteks on:

 

Tiina Lall - Valga Põhikooli õpetaja. Tiina Lall räägib nutiseadmete
kasutamise võimalustest kooli kehalises kasvatuses.

Lennart Raudsepp - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi professor
ja endine Krootuse Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja. Lennart Raudsepp
räägib õpilaste liikumismotivatsiooni ja enesehinnangu muutustest suunatud
liikumisõpetuse tulemusena.

Pille Liblik - HTMi Üldharidusosakonna asejuhataja. Pille Liblik räägib
õppekava arendusprotsessidest, muutunud õpikäsitusest.

Maret Pihu - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi lektor. Maret
Pihu räägib õpilaste kaasava õppe tõhususest kehalises kasvatuses ning
lisaks kehalise kasvatuse ainekava arendusprotsessist.

Evelin Avi - Tartu Ülikooli Kliinikumi füsioterapeut.

Kaspar Taimsoo, Allar Raja, Andrei Jämsä ja Tõnu Endrekson -
Eesti paarisaerulise neljapaadi sõudjad. Räägivad olümpiast.

Kerli Mooses - Tartu Ülikooli Liikumislabori peaspetsialist ja doktorant.
Kerli Mooses räägib õpilaste kehalisest aktiivsusest koolipäeva lõikes.

Ott Riisenberg, Rena Kruus - Tartu Kivilinna Kooli kehalise kasvatuse õpetajad.
Ott Riisenberg ja Rena Kruus räägivad oma kogemustest õpilast kaasava õppe
tõhususest kehalises kasvatuses.

 

 

 

 Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis või ajakavas muudatusi.