EKKL XXV tegevusaasta konverents

Austatud Õpetajad!

Olete oodatud
2.-3. novembril 2018 Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu 25. tegevusaasta konverentsile Liikumine-Rõõm-Õppimine.
Konverents toimub Tartus, Tartu Loomemajanduskeskuse
Konverentsiruumis (Kalevi 17)

 2.novembril keskendume kehalise kasvatuse uuenduste edulugudele ja värskete uuringute tulemustele:

 

Ujumise uued kogemused

Juhan Kolk - Kuressaare Gümnaasiumi ujumisõpetaja

Maria Trei - Kuusalu keskkooli ujumise ja kehalise kasvatuse õpetaja

Helen Link – Eesti Ujumisliidu projektijuht

Liikuma Kutsuv Kool

Raino Liblik Kuristiku Gümnaasiumi direktor

Merike Kull – TÜ Liikumislabor

Koolilaste kehalise võimekuse ja aktiivsuse uuringu tulemused

Kirsti Pedak - Tallinna Ülikool

Tantsuline liikumine uues ainekavas – kokkuvõte koolitustest

Anu Sööt – TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

 

Õhtul sotsialiseerumine ja kultuuriprogramm

Kõik osalejad ja ansambel Boomer

 

3.novembril püüame saada ülevaate uue generatsiooni õppijast ja kaasaegsest õpetajast:

Nüüdisaegse õpikäsitluse rakendumine Eesti koolides

Anzori Barkalaja – TÜ Haridusuuenduskeskus

Õpetaja käitumine ja tajumine. Õpikeskkonna kujundamine.

Hanna Kalajas - TÜ Spordteaduste ja füsioteraapia instituut, doktorant

Henri Tilga -TÜ Spordteaduste ja füsioteraapia instituut, doktorant

Digipädevus ja liikumine

Mario Mäeots, Haridusteaduste instituut

EOK ja kooli seosed

Natalja Inno

Kooli roll liikumisharjumuse kujunemises

kindralmajor Martin Herem - Kaitsevägi

 

 
Registreerumine kuni 19.10.2018
REGISTREERU SIIN

 

Kõigile osalejatele EKKL koolitustõend
Konverentsi osalustasu 85€ (majutus Hotell Tartus) või 60€ (majutuseta)

 

Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.