EKKL IX rahvusvaheline suvekursus - TUNNIPLAAN

NÜÜD võimalus tutvuda suvekursuse tunniplaaniga. MUUDATUSED (märgitud punasega)!

EKKL IX rahvusvahelise suvekursuse tunniplaan. Tärniga märgitud tunnid on kordustunnid.

Korraldajatele jääb õigus vajadusel tunniplaanis teha muudatusi. 2. augusti hommikul toimuvad tunnid - täieneb!