EKKL UUDISED

EKKL üldkoosolek 07.05.2014

 EKKL üldkoosoleku kokkuvõte

Tartu linn, 7.mai, 2014
Põhiteemaks 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja juhatuse 2013.a. tegevusele hinnangu andmine.

  EKKL ÜLDKOOSOLEK 07.MAI 2014

  1. EKKL – i juhatuse liikmete töövaldkondade tutvustamine, küsimustele vastamine – juhatuse liikmed

  2. EKKL – i 2013.a. tegevusaruanne, küsimustele vastamine - Tairo Talvis

  3. EKKL – i 2013.a. majandusaasta aruanne, küsimustele vastamine - Tairo Talvis

  4. EKKL – i revisjonikomisjoni 2013.a. majandusaasta aruande ülevaade, küsimustele

  5. vastamine - Margit Kurvits

  6. EKKL – i 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine - Raina Luhakooder

  7. Õpetajate Koostöökoja ja PÜÜK – i tegevuse tutvustamine - Ingrit Keerma

  8. - Teated ja tekkinud küsimuste arutelu - juhatuse liikmed

 
PÄEVAKORRA PUNKT NR. 1

EKKL – i juhatuse liikmete töövaldkondade tutvustamine, küsimustele vastamine – juhatuse liikmed. Juhatuse liikmete töövaldkonnad on lahti kirjutatud EKKL kodulehel.

 PÄEVAKORRA PUNKT NR.2

 EKKL – i 2013.a. tegevusaruanne, küsimustele vastamine - Tairo Talvis

 Üldkoosolek teeb ettepaneku anda hinnag „hea“.

 OTSUS: ANDA 2013.A. JUHATUSE TEGEVUSELE HINNANGUKS „HEA“.

 PÄEVAKORRA PUNKT NR.3

 EKKL – i 2013.a. majandusaasta aruanne, küsimustele vastamine - Tairo Talvis.

 PÄEVAKORRA PUNKT NR.4

 EKKL – i revisjonikomisjoni 2013.a. majandusaasta aruande ülevaade, küsimustele vastamine - Margit Kurvits

 PÄEVAKORRA PUNKT NR.5

 EKKL – i 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine - Raina Luhakooder

 Üldkoosolek teeb ettepaneku: „kinnitada majandusaasta aruanne“.

 OTSUS: KINNITADA EKKL 2013.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE.

 PÄEVAKORRA PUNKT NR.6

 Õpetajate Koostöökoja ja PÜÜK – i tegevuse tutvustamine - Ingrit Keerma

 Koostöökotta kuulub 16 aineühendust, toimub suhtlus HTM – ga, tegeletakse õppekavaga, ainetevahelise lõimumisega, koostööga ainete vahel.

 PÜÜK on Pedagoogiliste Ühenduste Ülene Koostööpäev, osalemine PÜÜK – il on tasuta. Infot Koostöökoja kohta saab aadressilt - www.oppekoda.org.ee

 PÄEVAKORRA PUNKT NR. 7

 Teated ja tekkinud küsimuste arutelu - juhatuse liikmed

 2014.a. EKKL -i osalusega üritused:

 25. - 29.juuni – suvekursus Petrozavodskis. Info on üleval meie kodulehel ja ka Facebookis.

 3. - 8.august - suvekursus Vierumäkil - räägib Tuuli Laaanemets. Eestist on minemas inimesi. Nad peaksid võtma ühendust Tuuliga, et saaks korraldada ühist minekut.

 13. - 15.august - suvekursus Jõulumäel - räägib Tuuli Laanemets. Kursused toimuvad ja registreerimine käib.

 14. - 15.november – seminar Viljandis.

 Kodulehe tutvustus ja Facebooki tutvustus. Kodulehe uuendused on tehtud ja igaüks võib saata oma infot ning oma kirjutisi.