Jõulumäe suvekursus 2020

HEAD KOLLEEGID JA SPORDISÕBRAD!

Ajad on küll segased ja rasked aga meie oleme lootusrikkad!
Anname teada, et 3.-5. augustil 2020 korraldab Eesti Kehalise Kasvatuse Liit Pärnumaal, Jõulumäe Tervisespordikeskuses liikumisõpetuse ja kehalise kasvatuse suvekursuse lasteaedade ja algklasside õpetajatele ning põhikoolide kehalise kasvatuse õpetajatele.

Kursuse maht – 24 tundi

Kursuse temaatika on orienteeritud kooli õppekavale, lasteaia liikumistunni tegevustele ning tunnivälistele tegevustele. Programmi koostas Eesti Kehalise Kasvatuse Liit.

Aineliidul on õigus õpetajate koolitusi korraldada ja osalemisvõimalus on ka õpetajatel, kes ei ole EKKL liikmed. Kursuse lõpetaja saab vastava tunnistuse. Õppetöö algab 3. augustil 2020. kell 12.00, enne seda registreerimine ja majutus.
Jõulumäe asukoha, majutuskohtade jms kohta lugege: www.joulumae.ee

TRANSPORT: Kas isikliku transpordiga või bussiga. Pärnust väljub Riia suunas sõitev buss Jõulumäe Tervisespordikeskuse lähedale (3 km) Metsaküla peatusesse, kust edasine transport vajadusel korraldatakse.

KURSUSE TASU: 110.-

Kursuslased majutuvad peamaja kahe-ja kolmekohalistes tubades.
Kiirematel registreerijatel valik suurem!

EKKL-i mittekuuluvatel inimestel lisandub kursuste tasule 20.-
Osalemine ühel päeval on 60.-
Kursustel osalemiseks täida allolev registreerimisvorm.

Kursusele REGISTREERUMINE:
https://forms.gle/8oxEGXYvsR4bd2EL7

Kursustele võid kaasa võtta ka oma pereliikmeid, nemad tasuvad toidu ja ööbimise eest ning neist anna teada märkuste lahtris.
Tasu pereliikme eest on 80.-
Arve võib tasuda ka kohapeal sularahas.

NB! Arvestage, et Jõulumäel sularahaautomaate ei ole!

TOITLUSTAMINE: 3 korda päevas, esmaspäeva lõunasöögist kolmapäeva lõunani k.a. Menüü saadame enne kursust. Kohvi, teed ja vett võib keeta majas igal ajal, administraatorilt saab samuti osta nii kuumi kui ka külmi jooke ja jäätist.

ÕPPETÖÖ: toimub sõltuvalt osalejate arvust korraga kahes või kolmes rühmas ja lähtub lasteaia liikumisõpetuse ning kooli uuendatud liikumisõpetuse ainekavadest ja tunnivälisest tegevusest. Kursuslane teeb tunniplaanis ise valiku.
Kursusel on kavas peamiselt praktilised õppused, loengud, probleemide arutelud ja kogemuste vahetamine. Eesmärgiks on pakkuda variante tundide ja tunnivälise töö mitmekesistamiseks ja huvitavamaks muutmiseks pöörates tähelepanu:
– hariduslike erivajadustega õpilastele
– loovuse arendamisele, tantsule
– liikumis- ja sportmängudele, samuti loodusliikumise erinevatele võimalustele

Täiendavad küsimused on oodatud ekkliit@gmail.com

või Tuuli Joa 56668004

NB! Vastavalt olukorra muutumisele anname kodulehe ja facebook´i kaudu pidevalt infot kursuste toimumise osas!!

KOHTUMISENI JÕULUMÄEL!

Esialgne tunniplaan:

03.08
11.00-13.30 – saabumine
15.00-16.15 – Maanteeamet (teema täpsustamisel)
16.30-17.15 – Maanteeamet (teema täpsustamisel)
18.30 – õhtusöök
19.30 – õhtune tegevus

04.08
8.30 – hommikusöök
9.15-10.30 – 1)Anneli Kõrge- Sulgpall 2)invasport
10.45-12.00 – 1)Anneli Kõrge- Sulgpall 2)invasport
12.30 – lõuna
13.15-14.00 – EKKL majandusaruanne
14.15-15.30 – Eesti Autorikaitse Ühing- autorikaitsest õpetajatele
(selgumisel)
15.45-17.00 – lasteaia liikumisõpetaja(-d)- liikumistund (selgumisel)
15.15-16.30 – arutelu-distantsõppe kogemuste vahetamine (näpunäited)
16.45-18.00 – arutelu-distantsõppe kogemuste vahetamine (näpunäited)
19.00 õhtusöök
19.30 – meelelahutuslik vaba aeg

05.08
8.30 – hommikusöök
9.15-10.30 – K.Vassil / S.Tilk- distantsõpe(digiõpe) teoreetiline ja praktiline tund
10.45-12.00 – K.Vassil / S.Tilk- distantsõpe(digiõpe) teoreetiline ja praktiline tund

Eesti Kehalise Kasvatuse Liidust

MTÜ Eesti Kehalise Kasvatuse Liit on eraõigluslik juriidiline isik, mis on registreeritud Tartu linnas, omab arveldusarvet ja oma sümboolikat. Oma tegevuses juhindub EKKL oma põhikirjast ja teistest mittetulunduslikku tegevust reguleerivast seadusandlusest.

EKKL osaleb õppekavade kehalise kasvatuse osa ja vastavate ainekavade väljatöötamisel ning täiendamisel lähtudes väljakujunenud traditsioonidest ja praktikast, rahvusvaheliste organisatsioonide soovitusest kehalise kasvatuse alal. EKKL teeb koostööd kolmel tasandil: riikliku haridussüsteemiga (Teadus- ja Haridusministeerium, Innove, Tartu Ülikooli Liikumislabor), EKKL-i liikmetega (õpetajad) ja erasektoriga. EKKL organiseerib kehalise kasvatuse õpetajatele ja õpilastele vajaliku informatsiooni kogumist ja edastamist. Samuti aitab kaasa õpetajate kutseteadmiste ja -oskuste täiendamisele vastavate seminaride, kursuste, konverentside jms. kaudu. 

EKKL-i põhieesmärgiks on kehalise kasvatuse kui õppeaine olulisuse tõstmine. Tervislike eluviiside propageerimine nii õpilaste kui nende vanemate seas. Kehaline aktiivsus on üks väga oluline alus inimese igapäevases elus. Koostöö tihendamine Kaitseministeeriumiga riigikaitseõpetuse alaste küsimuste lahendamiseks, samuti noormeeste kehalise võimekuse tõstmine, kuna tänapäeval on sõjaväkke minevad noormehed väga kesiste füüsiliste võimetega. Et tervislikud eluviisid juurduksid võimalikult varakult on vaja pöörata suuremat tähelepanu algklasside ja klassiõpetajate täiendkoolitusele. Laiendada välissuhteid ja pakkuda EKKL-i liikmetele enesetäiendamise võimalusi rahvusvahelistest erialastest üritustest. Kindlasti jätkata juba väljakujunenud traditsiooni rahvusvaheliste suvekursuste ja konverentside korraldamisel. Lisaks õppepäevad, seminarid, täiendkoolitused nii kehalise kasvatuse, spordi, tervisekasvatuse kui ka riigikaitsealaliselt. Tihendada koostööd organisatsioonidega, kes peavad laste ja noorte kasvatamisel oluliseks liikumist ja tervislikke eluviise – Eesti Perearstide Selts, Tervise Arengu Instituut.