EKKL´i konverents 2020 „TURVALINE JA TARK ÕPETAMINE“

HEAD KOLLEEGID!

KONVERENTSI TOIMUMINE ON TÜHISTATUD!

Kahjuks peame teatama, et seoses viimaste koroona uudistega oleme sunnitud tühistama / edasi lükkma EKKL´i konverentsi “Turvaline ja tark õpetamine”. Osalejatele edastame info ka personaalselt.

EKKL´i juhatus.

Ajad on küll ärevad aga meie oleme lootusrikkad!

Anname teada, et 6.-7. novembril 2020 korraldab Eesti Kehalise Kasvatuse Liit (EKKL) aastakonverentsi „TURVALINE JA TARK ÕPETAMINE“. Konverents toimub Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi uues õppe- ja teadushoones (Ujula 4, Tartu).

KONVERENTSI OSALUSTASU: 95€ (majutus Hotell Tartu) või 70€ (majutuseta);

EKKL-i mitteliikmetele 115 € (majutus Hotell Tartu) või 90€ (majutuseta).

REGISTREERIMINE: kuni 30.10.2020.a.

REGISTREERIMISLINK:

OSALEMISE TINGIMUSED: Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 7 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil ekkliit@gmail.com. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve. Osalustasu ei tagastata, kui loobumine toimub hiljem kui 7 kalendripäeva enne ürituse toimumist.

KONVERENTSI ESINEJAD:

Tea Ausin on Tartu Ülikooli eripedagoogika assistent ning Võrumaa Rajaleidja Keskuse psühholoog. Tea Ausin räägib laste ja noorukite häiriva käitumise olemusest ja kujunemisest ning võimalikest sekkumismeetoditest klassi, grupi ja üksikisiku tasandil.

Henri Tilga on Tartu Ülikooli sporditeaduste teadur. Henri Tilga räägib, kuidas kehalise kasvatuse õpetaja käitumine tunnis on seotud õpilaste tervisealase elukvaliteedi ning vaba-aja kehalise aktiivsusega.

Kirkke Reisberg on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lektor ja Tartu Ülikooli doktorant. Kirkke Reisberg räägib laste kehalise aktiivsuse seostest nende vaimse ja kehalise võimekusega üleminekuperioodil lasteaiast kooli.

Kadri Levand on Eesti Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor. Kadri Levand räägib distants- ja põimõppest (virtuaalkeskkondade kasutamine); kuidas töödelda lapse andmeid, et hinnata kas on mõjuv põhjus puudumiseks ning kuidas arvestada arsti soovitustega harjutuste valimisel?; sporditulemuste ja hinnete kajastamine; võistlustel osalemine, külastused, ekskursioonid; fotod ja videod ning nende säilitamine ja avalikustamine; abivajavast lapsest teatamine.

Jaak Maasalu on Innove Rajaleidja psühholoog. Jaak Maasalu räägib stressist, depressioonist ja läbipõlemisest, nende sümptomitest ja omavahelistest seostest ning jagab praktilisi näpunäiteid toimetulekuks nii õpetaja kui õpilase vaatevinklist.

Martin Kallavus on Tartu Ülikooli juurahariduse ning 15. aastase judotaustaga Verge Eesti koolitaja. Martin Kallavus annab ülevaate Eesti õiguslikust raamistikust, mida õpetaja võib ja mida ei tohi teha agressiivselt käituvat õpilast taltsutades. Samuti selgitab ja demonstreerib Verge meetodil põhinevaid sekkumisviise, mis on turvalised ja valutud ägestunud õpilase taltsutamisel.

Taavi Truija on Tartu Ülikooli võimlemise õppejõud ning personaaltreener. Taavi Truija viib läbi õppe-metoodilise tunni, mille eesmärgiks on metoodiliste oskuste andmine staatiliste ning dünaamiliste akrobaatiliste harjutuste õpetamiseks. Tund on praktiline, kaasa entusiastlikkus ja sportlik riietus!

KONVERENTSI ESIALGNE AJAKAVA:

Konverentsiga seotud info: andre.koka@ut.ee, telefon 5242656.

NB! Vastavalt olukorra muutumisele anname kodulehe ja facebook´i kaudu pidevalt infot konverentsi toimumise osas!

Info parkimise kohta Tartu Ülikooli Spordihoone ja instituudi ees. Alates 1. oktoobrist 2016 on Tartu Ülikooli spordihoone ees asuv parkimisplats eraparkla, kus auto hoidmine tasuline. Parkimiskellaga on esmaspäevast reedeni klientidele esimesed 3 tundi parkimist tasuta, iga järgnev tund maksab 0,75€ või 3,75€ ööpäeva eest. Nädalavahetustel on parkimine Tartu Ülikooli spordihoone parklas tasuta. Parkimisautomaat asub spordihoone peasissekäigu vastas.

NB! Palume tähelepanelikult uurida ka märgistust parklas – osad kohad on reserveeritud taksodele ning bussidele! Ka neil sõiduauto parkimine on trahvitav väärtegu.

Alad, mis jäävad väljapoole TÜ spordihoone parklat kuuluvad Tartu linna tavalise parkimiskorralduse alla.