EKKL ÜLDKOOSOLEK 23.05.2022

23.mail 2022.a. kell 18.00 Zoom keskkonnas
EKKL ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

1. EKKL juhatuse 2021.a. tegevusaruanne  ja juhatuse tegevusele hinnangu andmine – Raina Luhakooder

2. EKKL 2021.a. majandusaasta aruande esitamine ja kinnitamine – Raina Luhakooder
– Revisjonikomisjoni aruanne EKKL 2021.a. majandusaasta kohta – revisjonikomisjoni liige

3. Jooksev info

Üldkoosoleku protokolliga saate tutvuda all oleva lingi kaudu