Kokkuvõte EKKL üldkoosolekust 14.01.2017

EKKL ÜLDKOOSOLEK 14. JAANUAR 2017 Kurgjärvel

 1. EKKL – i juhatuse 2016.a. tegevusaruanne, küsimustele vastamine - Raina Luhakooder

 1. EKKL – i 2016. a. majandusaasta aruanne, küsimustele vastamine - Raina Luhakooder

 1. EKKL – i revisjonikomisjoni 2016.a. majandusaasta aruande ülevaade, küsimustele vastamine - Margit Kurvits

 1. EKKL – i 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja juhatuse tööle hinnangu andmine - Raina Luhakooder

 2. Teavitused, ettepanekud, info jagamine - juhatuse liikmed.

   

PÄEVAKORRA PUNKT NR. 1

EKKL – i juhatuse 2016.a. tegevusaruanne, küsimustele vastamine - Raina Luhakooder

Raina Luhakooder luges ette EKKL juhatuse 2016.a. tegevusaruande. Palus esitada küsimusi. Küsimusi ei olnud.

PÄEVAKORRA PUNKT NR.2

EKKL – i 2016.a. majandusaasta aruanne, küsimustele vastamine - Raina Luhakooder

Raina Luhakooder luges ette EKKL – i 2016.a. majandusaasta aruande. Palus esitada küsimusi. Küsimusi ei olnud.

PÄEVAKORRA PUNKT NR.3

EKKL – i revisjonikomisjoni 2016.a. majandusaasta aruande ülevaade, küsimustele vastamine - Margit Kurvits

Kuna Margit Kurvits pidi lahkuma kursustelt eile, siis andis ta kohustuse revisjonikomisjoni aruanne ette lugeda Elina Martinile.
Elina Martin luges ette revisjonikomisjoni aruande, mille koostas Margit Kurvits. Palus esitada küsimusi. Küsimusi ei olnud.

PÄEVAKORRA PUNKT NR.4

EKKL – i 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja juhatuse tööle hinnangu andmine - Raina Luhakooder

Raina Luhakooder palus teha ettepanekuid, kas 2016.a. majandusaasta aruanne kinnitada või mitte. Tehti ettepanek 2016.a. majandusaasta aruanne kinnitada. Palus käega märku anda, kes on ettepaneku „kinnitada“ poolt.

Palus häälelugejal hakata hääli kokku lugema. Poolt oli 41 liiget (juhatuse liikmed ei saanud hääletada).

Raina Luhakooder palus anda hinnang EKKL -i juhatuse tööle 2016.a. Millised on ettepanekud? Tehti 2 ettepanekut: hinnata juhatuse tegevus „hea“ või „väga hea“. Palus häälelugejal hakata hääli kokku lugema. Ettepaneku „hea“ poolt – 6 häält. Ettepaneku „väga hea“ poolt – 26 häält (juhatuse liikmed ei hääletanud). Vastuhääli ei olnud, hääletamata 7 liiget.

OTSUS:

  1. KINNITADA EKKL-I 2016.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE.

  2. HINNATA EKKL-I JUHATUSE TÖÖD AASTAL 2016 HINNANGUGA „VÄGA HEA“.

PÄEVAKORRA PUNKT NR.5

Teavitused, ettepanekud, info jagamine – juhatuse liikmed

Raina Luhakooder selgitas Jõhvi kursuse majutumise tingimusi ja palus neid selgitada ka oma piirkondades.

Ulvi Sikut selgitas liikmete märkimist meie kodulehel ja palus piirkonnajuhtidel jälgida, et nende piirkonnaliikmete andmed oleksid õiged.

Tartumaa õpetajad tõstatasid küsimuse – suvekursuse aeg muutus nende jaoks ebasobivaks. Proovime praegustel kuupäevadel suvekursused korraldada ja uurime osalejate tagasisidest, milline aeg sobilikum oleks.

 

 

Koosoleku protokollija:Ulvi Sikut

Koosoleku juhataja: Raina Luhakooder