EKKL - i ÜLDKOOSOLEK - VALIMISKOOSOLEK

Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu üldkoosolek - valimiskoosolek toimub 9.augustil 2017.a. kell 13.30 Jõhvi Põhikoolis. Ootame rohkearvulist osavõttu! Palun kandideerige juhatuse liikmeteks, osakonnad - tehke oma liikmetele ettepanekuid osaleda juhatuse liikmeks kandideerimisel.

Üldkoosoleku protokoll

 

Kindlasti tutvu allolevate lisadega!

EKKL´i üldkoosoleku päevakord

EKKL´i valimiste reglement