EKKL üldkoosolek 2019

EKKL ÜLDKOOSOLEK

13. JAANUAR 2019 kell 9.00 Kurgjärvel
Päevakord:

1. EKKL – i juhatuse 2018.a. tegevusaruanne, küsimustele vastamine ja
juhatuse tööle hinnangu andmine - Raina Luhakooder

2. EKKL – i 2018.a. majandusaasta aruanne, küsimustele vastamine -
Raina Luhakooder

3. EKKL – i revisjonikomisjoni 2018.a. majandusaasta aruande
ülevaade, küsimustele vastamine - Leelo Paju

4. EKKL – i 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine - Raina
Luhakooder

5. Teavitused, info 2019.a. ürituste kohta, ettepanekud aruteluks -
juhatuse liikmed

 

Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu juhatus

 

Toimunud üldkoosoleku protokolliga saad tutvuda siin.