Tegevuskava

EKKL–i TEGEVUSKAVA 2018-2021

 

  • Jätkata koostööd piirkondlike organisatsioonidega.

  • Jätkata piirkondlike ja vabariiklike kehalise kasvatuse, spordi, tervisekasvatuse ja riigikaitsealaste täiendkursuste, seminaride ja konverentside organiseerimist ja läbiviimist.

  • Jätkata koostööd Haridus – ja Teadusministeeriumiga, Tartu Ülikooli liikumislaboriga jt. organisatsioonidega kehalise kasvatuse alaste küsimuste lahendamiseks, liikumisõpetuse õppekava valmimiseks ja täiustamiseks.

  • Jätkata koostööd erinevate pedagoogiliste ühendustega, Tallinna Ülikooliga, Tartu Ülikooliga, Innovega, Õpetajate Koostöökojaga.

  • Jätkata koostööd Kaitseministeeriumiga riigikaitseõpetuse alaste küsimuste lahendamiseks.

  • Teha koostööd organisatsioonidega, kes peavad uue põlvkonna kasvatamisel normiks liikumist ja tervislikke eluviise.

  • Tõhustada koostööd spordialaliitudega ja teiste spordiorganisatsioonidega.

  • Välissuhete jätkamine ja EKKL – i liikmetele välismaal enesetäiendamise võimaluste pakkumine.

  • EKKL – i interneti kodulehekülje ja FB kodulehe töökorras hoidmine.