Kogumik "Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused.

Hea kehalise kasvatuse õpetaja!

Valminud on tore praktiline õppematerjal kehalise kasvatuse õpetajatele, et muuta tunnid huvitavamaks läbi uudsete „kirevate” harjutuste ja „rõõmsate” mängude.

Käesolev õppematerjal on valminud ja välja antud Eesti Olümpiakomitee projekti "Kehalise kasvatuse õpetajate ja treenerite täienduskoolituse süsteemi arendamine ülikoolides" osana.
Projekti rahastasid Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku arengukava meetme "Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine" raames.

Õppematerjal on kogutud õpetajate poolt, kes osalesid selle projekti spordialaliitude kursustel.

Septembriks on see jõudnud kõikidesse Eesti koolidesse.

Kogumikuga on võimalik tutvuda ka Eesti Olümpiakomitee kodulehel õppematerjalide registris  http://treener.eok.ee/otsing.php?vk_id=5

Sinna on lisandunud juba ka uued töölehed.

Toredat kasutamist kõigile!