Õppematerjal "Tantsuline liikumine kehalise kasvatuse tunnis"

Valminud on uued õppematerjalid riikliku õppekava kehalise kasvatuse raames.

"Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis"

raamat: http://issuu.com/tantsuline_liikumine/docs/tantsuline_liikumine
videod: http://video.kultuur.edu.ee/tantsulineliikumine/