IX rahvusvaheline suvekursus 2013

IX rahvusvahelise suvekursuse, Kuressaare 2013, õppematerjalid:

Rita Gruodyte-Raćiene jagab meiega oma slaide teemal "Koormustaluvuse tähtsus kooli kehalises kasvatuses" (inglise keeles)

Meelis Stamm "Kaitseväelaste füüsilise ettevalmistuse hindamise kord ja normatiivid" ja "Kehaline kasvatus ja sport kaitseväes".

Inge Jalakas "Zumba kui õpilaste vastupidavustreeningu infomaterjal".