Töölehed - Õppeprotsessi kirjeldused Võru suvekursus

Võru suvekursusel Ingrit Keerma ja Leelo Paju poolt tutvustatud kehalise kasvatuse uuendatud õppekava protsessi kirjelduse loengus olnud lingid:

http://www.koolitaja.ee/materjalid/kehaline-kasvatus

www.klassiopetaja.blogspot.com

http://kke.innove.ee/images/failid/pdf/toolehed/8.klass/Kehaline_kasvatus1-30.pdf

https://annaabi.ee/Kehaline-kasvatus-ty112.html

 

Õppeprotsessi kirjeldused kehalises kasvatuses.


Need on alles projektid, kasutada saab oma tarbeks näidistena. Need pole absoluutsed tõed ja jagamised: iga kool teeb ikka oma ainekava. Loodetavasti on abiks.

Õppeprotsessi kirjeldus Kehaline Kasvatus I kooliaste

Õppeprotsessi kirjeldus Kehaline Kasvatus II kooliaste

Õppeprotsessi kirjeldus Kehaline Kasvatus III kooliaste