Toitumise ja liikumise õpetajaraamat

Koolikeskkonnal on oluline roll õpilaste tervise toetamisel ja arendamisel ning uuringud on kinnitanud tervisealaste haridusprogrammide tõhusust koolitasandil. Käesoleva õpetajaraamatu eesmärgiks on abistada õpetajaid toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemade sidusal ja süstemaatilisel käsitlemisel koolis, et seeläbi arendada õpilaste terviseteadlikkust ning kujundada tervisealaseid oskusi ja hoiakuid. Teadusuuringud on näidanud, et lisaks õpilaste tervise parandamisele võib tervisliku toitumise ja liikumisaktiivsuse edendamine koolis parandada ka nende õpitulemusi.

 Õpetajaraamat on mõeldud kasutamiseks I–III kooliastmes tunde andvatele erinevatele õpetajatele – peamiselt inimeseõpetuse, kehalise kasvatuse, loodusõpetuse, bioloogia, käsitöö ja kodunduse õpetajatele, kuid lähtuvalt konkreetsest teemast ka teistele (eesti keel, matemaatika jne) õpetajatele.

 

Kogu materjali leiad allolevalt lingilt:

http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/olulised-abimaterjalid/toitumine-ja-liikumine/opetajaraamat