Kehaliste võimete testid

TOETAV JUHENDMATERJAL ÕPETAJALE  ÕPILASTE KEHALISTE VÕIMETE MÕÕTMISEKS  JA TAGASISIDE ANDMISEKS

 

Kehaliste võimete mõõtmine kehalises kasvatuses on õppeprotsessi osa. Tulemused on mõeldud selleks, et õpilasel ja õpetajal oleks võimalus saada tagasidet enda kehalise võime kohta. Tulemused ei ole hinde panemise aluseks. Kehalisi võimeid on oluline mõõta, et suunata õpilasi enda kehalisi võimeid edasi arendama. Kehalisi võimed mõõdetakse testide abil.  Välja valitud testid on  maailmas laialdast kasutust leidnud, lihtsalt sooritatavad, vähe aeganõudvad ning testide arv on piisavalt suur, et saada terviklik ülevaade põhiliste kehaliste võimete tasemest