Õppematerjalid

Õppematerjal vabastatud õpilasele!

Võhma Gümnaasiumi õpetaja Tiia Püvi jagab head õppematerjali, mis mõeldud kehalisest kasvatusest vabastatud õpilastele II ja III kooliastmes.

Kergejõustik
Võrkpall

Spordialad/vahendid

Ristsõna

Laste kergejõustik koolis

Lastele on alati meeldinud omavahel konkureerida ja end teistega võrrelda. Kergejõustiku erinevad alad annavad selleks suurepärase võimaluse.

Register to read more...

Jõulumäe suvekursus 2012 õppematerjal

Aitäh Jõulumäe suvekursusest osavõtjatele ja lektoritele!

Et kõik ikka meeles oleks, siis siin üks õppematerjal:

Jaak Ratt ja Jaak Luhakooder. Jalgpalli õpetamise võimalustest lasteaias ja I kooliastmes.

Õppematerjal "Tantsuline liikumine kehalise kasvatuse tunnis"

Valminud on uued õppematerjalid riikliku õppekava kehalise kasvatuse raames.

Register to read more...

Kogumik "Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused.

Hea kehalise kasvatuse õpetaja!

Valminud on tore praktiline õppematerjal kehalise kasvatuse õpetajatele, et muuta tunnid huvitavamaks läbi uudsete „kirevate” harjutuste ja „rõõmsate” mängude.

Register to read more...