Õppematerjalid

Jõulumäe suvekursus 2016 materjalid

2016 aasta Jõulumäe suvekursusel läbiviidud tundide materjalid ja viidad leiad siit.

Anna Sõõrd

Helen Link

Küllike ja Sigrit Ustav

Anne Kaar

Urmas Kirs

Register to read more...

Toitumise ja liikumise õpetajaraamat

Koolikeskkonnal on oluline roll õpilaste tervise toetamisel ja arendamisel ning uuringud on kinnitanud tervisealaste haridusprogrammide tõhusust koolitasandil. Käesoleva õpetajaraamatu eesmärgiks on abistada õpetajaid toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemade sidusal ja süstemaatilisel käsitlemisel koolis, et seeläbi arendada õpilaste terviseteadlikkust ning kujundada tervisealaseid oskusi ja hoiakuid. Teadusuuringud on näidanud, et lisaks õpilaste tervise parandamisele võib tervisliku toitumise ja liikumisaktiivsuse edendamine koolis parandada ka nende õpitulemusi.

Register to read more...

Jõulumäe suvekursus 2014 õppematerjal

Jõulumäe suvekursuse 2014 kursuse õppematerjalid

Register to read more...

Töölehed - Õppeprotsessi kirjeldused Võru suvekursus

Võru suvekursusel Ingrit Keerma ja Leelo Paju poolt tutvustatud kehalise kasvatuse uuendatud õppekava protsessi kirjelduse loengus olnud lingid:

Register to read more...

IX rahvusvaheline suvekursus 2013

IX rahvusvahelise suvekursuse, Kuressaare 2013, õppematerjalid:

Register to read more...