Õppematerjalid

Toitumise ja liikumise õpetajaraamat

Koolikeskkonnal on oluline roll õpilaste tervise toetamisel ja arendamisel ning uuringud on kinnitanud tervisealaste haridusprogrammide tõhusust koolitasandil. Käesoleva õpetajaraamatu eesmärgiks on abistada õpetajaid toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemade sidusal ja süstemaatilisel käsitlemisel koolis, et seeläbi arendada õpilaste terviseteadlikkust ning kujundada tervisealaseid oskusi ja hoiakuid. Teadusuuringud on näidanud, et lisaks õpilaste tervise parandamisele võib tervisliku toitumise ja liikumisaktiivsuse edendamine koolis parandada ka nende õpitulemusi.

Loe edasi...

Töölehed - Õppeprotsessi kirjeldused Võru suvekursus

Võru suvekursusel Ingrit Keerma ja Leelo Paju poolt tutvustatud kehalise kasvatuse uuendatud õppekava protsessi kirjelduse loengus olnud lingid:

Loe edasi...

IX rahvusvaheline suvekursus 2013

IX rahvusvahelise suvekursuse, Kuressaare 2013, õppematerjalid:

Loe edasi...

Jõulumäe suvekursus 2014 õppematerjal

Jõulumäe suvekursuse 2014 kursuse õppematerjalid

Loe edasi...

Õppematerjal vabastatud õpilasele!

Võhma Gümnaasiumi õpetaja Tiia Püvi jagab head õppematerjali, mis mõeldud kehalisest kasvatusest vabastatud õpilastele II ja III kooliastmes.

Kergejõustik
Võrkpall

Spordialad/vahendid

Ristsõna