Õpetajalt Õpetajale!

Kristi Laidvee
Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetaja

23. märtsil toimus Tallinna Liivalaia Gümnaasiumis ideevahetuse-kursus „Õpetajalt õpetajale”, mille eesmärk oli pakkuda osalejatele erinevatelt koolitustelt kogutud ja igapäevaselt õpetajate-treeneritena töötavate spetsialistide parimaid harjutusi ja liikumismänge. Kursuse muutsid väärtuslikuks asjaolud, et lähtuti reaalsetest koolide kehalise kasvatuse tingimustest, olemasolevatest vahenditest ning klasside suurustest. Koolitusel esinenud lektorite pakutuid ideid saab esiteks kasutada oma tundide ilmestamiseks kui ka olukordades, kui kehalise kasvatuse tundi tuleb läbi viia kitsastes tingimustes, suurele hulgale õpilastele või väheste vahenditega.

Pille Juusi ja Kai Randrüüti liikumismängude praktiline loeng andis kohe mõista, et tegemist on tõeliste praktikutega, kes on oma töös kokku puutunud laiskusel-kontide-vahele-lasknud-pugeda õpilastega. Osalejad jagati väga nutikalt kahte suurde gruppi: Tallinn ja ülejäänud Eesti.  Mänge mängiti kordamööda võimaldades aktiivset tegevust ja puhkepause kõigile osalejatele. Nii sai kokkuvõttes kogu Eestil kõik liikumismängud läbi mängitud ja samas ka kõik oluline kirja pandud.  Kaasahaaravad mängud andsid ideid, kuidas märkamatult arendada õpilaste vastupidavust, tähelepanu, reaktsiooni, osavust jne. Häid nippe jagati jõu- ja võimlemisharjutuste atraktiivseks muutmiseks. Osalejana võin tõdeda, et toredatest  lihtsatest  ideedest tekkis omakorda mitu uut ideed. Seda seetõttu, et Pille Juusi ja Kai Randrüüti pakutud liikumismängud ja harjutused on ümberkohaldatavad paljude spordialade tundidesse ja kõikidele vanuseastmetele.

Paikuse põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja ja korvpallitreener Rait Käbin andis eelkõige häid ideid õpilaste erinevate asetuste osas nii soojenduseks kui ka teatevõistluste korraldamiseks. Asetuste muutmine on väga kaval võimalus panna õpilased tegema ühte ja sama tegevust pikema aja jooksul ning muuta see jälle atraktiivseks. Osalejad said häid mõtteid erinevateks kulli- ja tagaajamismängudeks, teatevõistlusteks ja korvpallile juurdeviivateks liikumismängudeks. Eriti sooja poolehoiu võitis korv-pesapall, mis tähendab pesapalli mängimist korvpalli elementidega.

Käsipallitreener ja liikumisõpetaja Katrin Karuauk pani koolitusel osalejad mõtlema teemal, miks meie kehalise kasvatuse tundides nii vähe käsipalliga tegeletakse. Algklassides võiks rahvastepalli kõrval kindlasti võtta programmi ka käsipalli harjutused ja mängud, kuna esiteks on käsipalli pall väikestele lastele ergonoomilisem- s.t. käele sobivama mõõtmega ning teiseks pakub mäng ise õpilastele palju kaasahaaravat tegevust.  Lektor Katrin Karuauk tõestas läbi erinevate juurdeviivate mängude, et käsipalli õpetamist saab alustada juba lasteaiast. Samuti võitsid poolehoiu käsipalli rannapallid, mis oma pehmuse ja lastele sobiva suurusega võimaldavad mängida erinevaid tabamismänge.

Kokkuvõttes jäi koolitusel kõlama mõte, et koostatavat kehalise kasvatuse käsiraamatut oleks õpetajatele hädasti vaja. Käsiraamat, mille eesmärk on kokku koguda õpetajate-treenerite parimad ideed erinevate spordialade õpetamiseks, annab õpetajatele võimaluse muuta oma tunnid atraktiivseks ja kaasahaaravateks. Liikumismängude kõrval võiksid oma koha leida ka igale spordialale spetsiifilised soojendus-, venitus- ja jõuharjutused, millele oleks hea enne tundi pilk peale heita.  Samuti oleks sellisest käsiraamatust abi ka praktikantidel, kes praegusel hetkel näevad suurt vaeva paksudes tarkades raamatutes tuhnides, leidmata sealt praktilisi nippe ja ideid tundide ettevalmistamiseks.  

Õpetajad, on aeg pakkuda teoreetikutele konkurentsi ja koostada käsiraamat, millest tegelikult ka praktilist väärtust oleks!