Mehisus ja Graatsia Tallinna Saksa Gümnaasiumis

Pille Juus
Tallinna 21. Kool
Artikkel ilmus redigeeritud kujul 26.02.2010 Õpetajate Lehe ainelehes Tervis: inimese- ja terviseõpetus, kehaline kasvatus.

Eks igaüks meist ole unistanud meistritiitlist. Kas ta ka selle saavutanud on, on iseasi. Aga kui ongi, siis kindlasti hindab ta seda kõrgelt. Spordis on seda võimalus saavutada erinevatel tasanditel ja spordialadel. Ja kui selleks tuleb sooritada hüppeid üle kitse või hobuse, turnida rööbaspuudel ja  kangil, teha tireleid, muusika saatel liikuda rõnga, palli või lindiga – siis edasi pole raske aru saada – jutt käib loomulikult võimlemisest. Alast, milles ilu ja tehniline keerukus koos pakuvad vaatamisrõõmu ja ärevusmomente.

 

Igal aastal detsembris, alati mõned päevad enne jõuluvaheaega, toimuvad Tallinna Saksa Gümnaasiumis kooli meistrivõistlused võimlemises. See sündmus on oodatud ja seda võib nimetada võimlemise olümpiaadiks. See on üks paljudest Tallinna Saksa Gümnaasiumi mainet kujundavatest spordivõistlustest. Tegemist on traditsiooniga (võimlemine ja üldse kogu spordiga seonduv on selles koolis väga heal tasemel!), mis sai alguse 1981. aastal, kui kooli asusid tööle kehalise kasvatuse õpetajad Mare Paist ja Ülo Kurig. Nende eestvedamisel (ikka koostöös teiste kehalistega samas koolis) on kooli spordisaalist ühel hetkel saanud väike võimlemislinnak. Tegelikult on see linnak juba II veerandi algusest tegevust täis – on ju tarvis selgeks saada kindlad elemendid, harjutuskombinatsioonid ja nüansid üleminekuteks ühest elemendist teise ja kaunid liikumised muusika saatel. Igal võimlemisriistal (kas selleks on poom, rööbaspuud, kang, kits, hobune) on võimlas oma  koht ja võistluspäeval on iga võistluspaiga juures ka laua taga kohtunikud, võistlejad valmistumas etteasteks ja pöidlahoidjad, kelleta kuidagi ei saa. Kõik tulemused talletatakse kenasti kausta, et kunagi hiljem saaks iga osaleja sealt oma nime leida ning mõnusalt möödunud sündmusi meenutada.

Kuidas siis kõik toimub?
Võimlemisvõistlusest võtavad osa kooli õpilased alates 2.-12. klassini. Võistlus toimub kahel päeval. Ühel päeval on rühmvõimlemine, kus kõik sellel päeval koolis olevad poisid ja tüdrukud (2., 3. ja 4. klasside õpilased eraldi)  koos esitavad põhivõimlemisharjutustest koosneva kava muusika saatel. Kava pikkuseks on 1 – 1,5 minutit. Võistlust  hindab kaks kolme- liikmelist kohtunike brigaadi, mis koosnevad gümnaasiumiõpilastest. Üks kohtunikebrigaad hindab kava tehnilist täitmist ja teine kava sooritamise ühtsust. Võistluste peakohtuniku juhtimisel koostab võistluste sekretär võistlusprotokolli, kus teeb vajalikud ülestähendused ja liitmised  ja  päeva lõpuks selguvadki erinevate vanuseastmete  meisterklassid. Teisel päeval on võistlustuhinas vanemate klasside õpilased. 5.-7. klassi poistel tuleb sooritada kohustuslikud harjutuskombinatsioonid (elemente on vähemalt 8) rööbaspuudel, kangil, akrobaatikas ning toenghüppe üle kitse. Sama vanuseklassi tüdrukud näitavad oma õpitud oskusi toenghüppes üle kitse ja akrobaatikakavas. Lisaks veel vabakava muusika saatel ja tasakaalu nõudev poomiharjutus (5. kl madalal ja 6.-7. kl. kõrgel poomil). 8.-9. klassi tüdrukutel tuleb sooritada harjutuskombinatsioon eri kõrgusega rööbaspuudel ja akrobaatikas, toenghüpe (kägarhüpe) üle hobuse, ja vabakava (9. klassi neidudel hüppenööriga) muusika saatel, mille pikkuseks 1- 2 min. Poistel samas vanuseastmes tuleb omavahel mõõtu võtta harjutuskombinatsioonide sooritamisel rööbaspuudel, kangil ja akrobaatikas ning toenghüppes üle piki kitse. Ka siin on iga ala juures kohtunikud, kes jälgivad elementide tehnilist täitmist ja ühtsust andes selle eest punkte. Hindamine toimub kümne palli süsteemis.Võisteldakse individuaalselt ja võistkondlikult. Selgitatakse välja parim klass. Igast klassist osaleb 4 poissi ja 5 tüdrukut. Võistkonna arvesse lähevad 3 poisi ja 4 tüdruku paremad tulemused erinevatelt  aladelt, tüdrukute ja poiste tulemused liidetakse. Punktide alusel selgub parim klass. Kes aga osalevad võimlemisvõistlusel, selle otsustab juba klass ise – seega võistlema saavad ainult oma  klassi parimad.

18. detsembril 2009.a. oli mul au ja võimalus olla pealtvaataja rollis (varem olin sellest üritusest kuulnud ja ainult head) gümnaasiumiklasside esitustele ja ma pean tunnistama, et see oli vaimustav ja suurepärane kogemus ning elamus omaette. Ja ei saa mainimata jätta, nähtu oli ka kadestamisväärne. Võin südamest ja soojalt soovitada: seda tasus ja tasub ka edaspidi vaadata. Arvan, et üllatusi jagub järgnevatelgi aastatel.

Võimla oli kaunistatud jõulurüüga: vanikute ja kellukestega. See andis erilise hõngu ruumi. Võistlus ise algas kogunemisega ja ühise sissemarsiga muusika saatel ning Mustamäe linnaosa vanema ja kooli direktori sõnavõtuga.
Seejärel marsiti võistluspaikadesse ja veel oli võimalus soojenduskatseks enne olulist etteastet. 10. -12. klasside noormehed astusid võistlustulle kangiharjutuses, kavaga rööbaspuudel ja  akrobaatikas ning toenghüppes üle hobuse (sooritada tuli kas hark-, kägar- või tirelringhüpe). Kavade tingimuseks gümnaasiumis oli, et need ei tohtinud olla kergemad kui põhikooli omad. Oli üks kindel õpetaja poolt koostatud harjutuskombinatsioon, mida siis noormehed rikastasid  vürtsi andmiseks raskemate ja keerulisemate elementidega. Noormeestel julgusest ja osavusest, võib öelda, et isegi uljusest, puudu ei jäänud. Aplausi said kõik! Ja vastavad punktid kohtunikelt samuti oma soorituse eest.
Neiud võistlesid omavahel akrobaatikas (10. klassil õpetaja poolt koostatud harjutuskombinatsioon, 11.-12. klassil valikharjutus). 8-12 elemendist koosnevas harjutuses tuli kindlasti sooritada tirel ette ja tirel taha (või nende variandid) ning 2 raskema grupi elementi – õpilasel oli võimalus need endale ise valida õpetaja poolt antud elementide nimistust.
Toenghüppe sooritasid neiud üle kõrge kitse (110cm) – 10. kl. harkhüppe ja 11.- 12. kl. hark- ja/või kägarhüppe. Kellel tahtmist ja oskust võis sooritada ka tirelringi. Sellega sai hakkama ka  üks neiu! Super!!!
Neidude iluvõimlemise kava esitamises muusika saatel oli erinevus ainult vahendis – 10. kl. kasutas rõngast, 11. kl. linti ja 12. kl. võimlemispalli. Kavas olid kindlad harjutuskombinatsioonid, mis on õpetajate poolt õpetatud. Aastatega on need küll väheke varieerunud, kuid seda tingib juba muusika valik ja iseloom. Võimlemisvahend on alati sama. Nii saavad neiud oskused  ja kogemuse põhiliste iluvõimlemisvahenditega. Kava pikkuseks oli 1 – 1,5 minutit. Kõik vaba-ja iluvõimlemiskavad on koostatud õpetajate poolt. Kavadele mõtteid on aidanud lisada ka vilistlasest iluvõimlejad (rõngakava)  ja koolipraktikal viibinud tudengid (lindikava). Pallikava autoriks on õpetaja Mare. Kõige keerulisemaks ja raskemaks etteasteks pidasid gümnaasiumi neiud kava eri kõrgusega rööbaspuudel. Aga seal oldi lõpuni vaprad ning nii mõnigi esitus kulges kauni ja särava naeratusega.

Kohtunikeks olid kutsutud (ja kusjuures kutsutakse alati) lapsevanemad ja  vilistlased. Eelnevatel aastatel on abiks hindamisel olnud ka endised tippvõimlejad ja praktikandid. Kohtunikekogus hindas neidusid 12 ja noormehi samuti 12 kohtunikku.

Kuidas käib punktide andmine?
Kohtunikel on harjutuskombinatsioonide kirjeldus paberil ette antud. Kirjelduses on igal elemendil on kindel hind/punktid. Kui õpilane on sooritanud nõutud elemendi korrektselt, saab ta ka selle eest maksimum punktid. Kui midagi jääb teostuses vajaka, siis tema sooritus saab hinnatud pisut madalama hindega. Kõige kõrgemaks hindeks oli 10 punkti ning seda näidati mitmelgi korral.
Ala lõppedes viisid päkapikud võistlusprotokollid  peakohtunikule/sekretärile (õpetaja Ülo'le), kes need kiiresti arvutisse sisestas. Viimased 4 aastat on kokkuvõtete tegemist hõlbustanud kooli vilistlase Peeter Paist'i poolt koostatud arvutiprogramm. Tõesti, küllaltki ruttu jõudsid vahekokkuvõtted võistlejate ja pealtvaatajateni!

Lisaks on igal aastal välja selgitatud kohtunike poolt kooli mehisem noormees (Mister Mehisus) ja graatsilisem neiu (Miss Graatsia). Seda tiitlit ei ole võimalik õpilasel kaks aastat järjest saada. Auhinnaks on kaunid mälestuskujud ja tavaliselt ka üheskoos lõunasöögile minek.
Sellel aastal osutus mehisemaks noormeheks Erki Pähklamägi (kes oli ka minu vaieldamatu lemmik) ja graatsilisemaks neiuks Anu-Liis Aunroos.
Enne veel kui autasustamise aeg kätte saabus, pakkusid silmailu  oma esinemisega tantsugrupp Modus tantsijad ja väikesed oma kooli iluvõimlejad. Eelnevatel aastatel on näha saadud nii rahva- kui võistlustantsijate, akrobaatide, rulluisutajate, rühmvõimlejate ja ka Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpetajate võimlemisrühma   etteasteid.

Lõpetamisel, selleks oli kohale saabunud kooli direktor, nimetati kõikide kohad, esimesele kolmele anti medalid ja diplomid, neljas-kuues koht sai diplomi ning parimad klassid said muidugi magusad tordid.

Küsisin õpetajatelt, et mis tunde see võimlemisvõistlus neis tekitab? Vastuseks sain, et see on pidupäev õpetajatele, kuna näed oma töö tipphetki. See olevat töövõit, sest aastaid tehtud töö ja õpetus on vilja kandmas. Uurisin veel, et kuidas see õpetamine käib? Palju on kasu sellest, et tööd alustatakse juba esimesest klassist peale ning ikka seletuste ja ettenäitamisega, sekka ka jooniste ja muidugi oskajate õpilaste esituste vaatamisega. Õpilastele on võistlemine omamoodi kohustus ja ka auasi.
Õpilaste sooritused, pingutused olid tehtud rõõmuga. Ja nad julgesid tunnistada, et neile meeldib see – meeldib võimlemine – see on enese proovile panek olukorras, kus saad kindel olla vaid iseendale, näidata õpitud oskusi ja olla väljas oma klassi eest. Õpilased ootavad võimlemisveerandit, nad on harjunud, et see tuleb igal õppeaastal ja nad mitte ei vihka, vaid ihkavad seda.

Selle aasta, 2010. a. detsembris on tulemas järjekordsed meistrivõistlused võimlemises ja siis on see juba 30. korda. Usun, et tuleb veelgi vägevam ja võimsam üritus! Ja see vääriks kajastamist! Miks mitte jällegi televisiooni kaudu.

Sellel üritusel käimine ja seal kogetu andis mulle veelgi kindlust juurde, ja ma julgen teha üleskutse - igas koolis on võimalik võimelda. Tuleb ainult tahta teha, tahta õpetada ja olla endas kindel! Sest iga kool vajab oma meistreid!

Aitäh Mare Paist ja Ülo Kurig (teie abiga sain faktid kirja) ja aitäh toredate piltide tegijatele!