JÕULUMÄE SUVEKURSUS

02.-04. augustil 2012 korraldab Eesti Kehalise Kasvatuse Liit Pärnumaal, Jõulumäe Tervisespordikeskuses
liikumisõpetuse ja kehalise kasvatuse ainekursuse lasteaedade ja algklasside õpetajatele ning põhikoolide kehalise kasvatuse õpetajatele.

Täpsemalt loe siit.

JÕULUMÄE SUVEKURSUSE (02.-04.2012) LEKTORID JA TEEMAD

KERSTI LEPIK – Loo Kooli õpetaja.
-    Inimeseõpetus lõimituna kehalise kasvatuse programmiga
-    Kehalise kasvatuse tunni läbiviimine looduslikes tingimustes

INGRIT KEERMA – Kuusalu Gümnaasiumi õpetaja
-    Kehalise kasvatuse tund algklassides
-    Koormusest vabastatud õpilaste rakendamine kehalise kasvatuse tunnis

ANNE VÄLJA – Kambja Ignatsi Jaagu Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja
-    Akrobaatika ja harjutused mattidel

JAAK RATT – Puhja Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja, jalgpallitreener
-    Jalgpalli tehnika elementide õppimise ja omandamise sidumine laste mängude läbiviimisel
-    Jalgpallitehnikate ning söödutehnikate õpetamisest teises kooliastmes, sidudes õpetamist mängulise tegevusega

KRISTI LAIDVEE, IRJA ZILMER – Pääsküla Gümnaasiumi õpetajad
-    Liikumismängud lasteaias ja koolis

RISTO ÜTSMÜTS – Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpetaja
-    Korvpalli algõpetus

KAJA SALUMÄE – Pärnu Raeküla Kooli õpetaja
-    Orienteerumine koolitunnis, orienteerumismängud

ANU SÖÖT – Eesti Tantsuagentuur
-    Loovmängud koolitunnis

SILLE KAPPER – Eesti Tantsuagentuur
-    Erinevate tantsustiilide õpetamine kehalise kasvatuse tunnis
-    Pärimustantsud lasteaias ja nooremates kooliastmetes

ANU VASK – Eesti Tantsuagentuur
-    Loovliikumine lasteaias ja koolis

AGE PEDA – Pärnu Raeküla Kooli õpetaja
-    Võrkpalli algõpetus, võrkpalli „mikroliiga“