Viimased uudised

Distantsõpe kahalises kasvatuses

Hea kehalise kasvatuse õpetaja, siin on mõned lingid, mis aitavad Sind distantsõppel materjalidega.

Facebookis on grupp - Koduõpe kehalises kasvatuses - kui Sul puudub juurdepääs, küsi mõnelt kolleegilt, kes juba on liige. Sealt saad ideid ja linke, millest jätkub jaanipäevani :)

Register to read more...

Käsipalli seminar kehalise kasvatuse õpetajatele

Eesti Käsipalliliit korraldab koostöös  Euroopa Käsipalliföderatsiooniga projekti SMART raames 1 päevase seminari kehalise kasvatuse õpetajatele ja alustavatele käsipalli treeneritele.

Register to read more...

Verge metoodika koolitus

 TOIMETULEK FÜÜSILISE JA VERBAALSE AGRESSIOONIGA

 Üks kord aastas toimuv Verge metoodika avatud baaskoolitus

 20.-21.02.2020

 Tallinnas, PERH Psühhiaatriakliiniku Klubimaja saalis, kell 10.00 - 16.00 

Register to read more...

"Õpime ujuma" koolitus Paides 15.-16.02.2020

Avatud on registreerimine „Õpime ujuma“ koolitusele, mis toimub 15.-16. veebruaril Paides, Nelja Kuninga Hotellis (Paide linn, Pärnu tn.6).
Koolitusele on oodatud kõik, kes õpetavad lapsi ujuma või on seotud ujumise algõpetuse korraldamise ja läbiviimisega.

Register to read more...

Tallinna Ülikooli täiendkoolitus

Tallinna Ülikool kutsub osalema praktilisele seminar/koolitusele.
 
 Kas venitada või mitte venitada?
Aeg: 04.10.2019 algusega kell 10:00, planeeritav lõpp 14:00 (kokku 5 ak tundi)

Rahvusvaheline kehalise kasvatuse küsimustik

Hea õpetaja!
 
Palun täida allpool toodud lühike küsimustik, kui sa õpetad kehalist kasvatust esimeses kooliastmes (algkoolis). Tegemist on Euroopa Kehalise Kasvatuse Assotsiatsiooni (EUPEA, https://www.eupea.com/)  uuringuga

Register to read more...

TÜ täiendkoolitus

"Kehaline kasvatus ja õpilaste motivatsioon".

Koolitus toimub 27. veebruaril, 2020 Rakvere Gümnaasiumis.

Register to read more...

Suveülikool 2019

Tartu Ülikooli suveülikool on meeldiv võimalus ühendada
puhkus enesetäiendamisega. Tule
20. korda toimuvasse
suveülikooli ja muuda oma suvi tegusaks! Õppida saab ligi
30 täiendusõppekursusel Tartus, Tallinnas,Pärnus ja Viljandis.

Register to read more...

Õpime ujuma!

Tere, head ujumissõbrad!

Avatud on registreerimine „Õpime ujuma“ koolitusele, mis toimub 07.12-08.12.2019 Paides, Nelja Kuninga Hotellis (Paide linn, Pärnu tn.6).
Koolitusele on oodatud kõik, kes õpetavad lapsi ujuma või on seotud ujumise algõpetuse korraldamise ja läbiviimisega.

Register to read more...

Sportforum Mals 2019

Itaalia rahvusvaheline kehalise kasvatuse õpetajate suvekursus "Sportforum Mals 2019" toimub 20.-26. juuli 2019.

Register to read more...

Üldpädevuste arendamist toetavad materjalid

Koostöös aineliitude esindajatega töötas Tallinna Ülikooli töörühm välja üldpädevuste arendamist toetavad materjalid, mis sisaldavad ka aineliitude esindajate poolt koostatud näidisülesandeid. Nüüd on need kättesaadavad Innove õppekavaveebis.

https://oppekava.innove.ee/demokraatliku-kultuuri-padevused/

EHIS ja kooliujumine alates 1.01.2019

 I kooliastme ujumisõpetuse õppesisu ja õpitulemuste muudatustega, mis jõustusid 2018. aasta jaanuaris Vabariigi Valitsuse määrusega nr 129 (vastu võetud 20.07.2017) Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava” muutmine.

Sellega seoses määrab ujumisõpetaja ujumistundide lõpus (hiljemalt kolmanda klassi lõpuks) ühe õpitulemuse, mis kantakse iga õpilase kohta EHISsse,  allolevast valikust:

Register to read more...

Koolispordifoorum 2018

Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine SCULT ja Eesti Koolispordi Liit kutsuvad Sind täiendõppe - ja inspiratsioonipäevale Tallinna Ülikooli!

Register to read more...

22.-23.08.2018 „Õpime ujuma“ koolitus Tartus

22.-23.08.2018 „Õpime ujuma“ koolitus Tartus Aura keskuses ja Ahhaa Teaduskeskuses. - Ujumise algõpetuse juhendajate andmebaas

 

Praktilised osad toimuvad Aura keskuses ning loengud Ahhaa Teaduskeskuse Apollo loenguruumis.

  • Ujumise algõpetuse juhendajate kahe päevane praktiline koolitus põhineb „Õpime ujuma“ raamatul, mille iga koolitusel osaleja saab omale koolituselt kaasa.
  • Koolitus annab ujumise algõpetuse juhendajale praktilised juhised ja metoodilise materjali selle kohta, kuidas läbi viia ujumise algõpetuse tunde ja jõuda samm sammult uues kehalise kasvatuse ainekavas esitatud õpitulemuste e. ujumisoskuse saavutamiseni.

    Register to read more...

Eesti Ujumisliit loob e-õppevahendid ujuma õppimiseks

Eesti Ujumisliit ning Haridus- ja Teadusministeerium allkirjastasid ujumise algõpetuse e-õppematerjalide loomiseks lepingu. Valmiv digitaalse  õppematerjali komplekt ja juhendmaterjal annavad  head eeldused ujumistundide läbiviimiseks ning ujumisoskuse omandamiseks.

Register to read more...

Suveülikool 2018

Tartu Ülikooli suveülikool on meeldiv võimalus ühendada puhkus enesetäiendamisega. Tule 19. korda toimuvasse suveülikooli ja muuda oma suvi tegusaks! Õppida saab enam kui 30 täiendusõppekursusel Tartus, Tallinnas, Viljandis, Narvas, Pärnus ja Läänemaal.

Register to read more...

Tantsulise liikumise koolitused - tasuta

 
 
Tantsuinimesed on olnud koolituse korraldamisel kiired ja toimekad uut ainekava silmas pidades. Projektipõhine tegutsemine võimaldab põhjalikku tasuta koolitust.

Parvematk õpilaskollektiivile

Kui planeerite klassikollektiiviga õppeaasta lõpureisi, siis miks mitte teha seda Emajõel?!
Kutsume Teid mõnusale 24-h veematkale Emajõe alamjooksul, turvalistel matkaparvedel, kogenud matkajuhi eestvedamisel.

Register to read more...

KOOLISPORDIFOORUM 2017

KOOLISPORDIFOORUM 2017

“Kaasaegne liikumisõpetus & spordi ning vabatahtlikkuse roll noore arengus”

Järveküla Koolis & Spot of Tallinnas

30. novembril 2017

Register to read more...

"Sulgpall kõigile" vol 3.

Hea õpetaja, oled oodatud “Sulgpall kõigile” koolitustele

Sulgpall on kiireim reketispordiala maailmas. Sulgpall ühendab kiiruse, täpsuse, vastupidavuse ning taktikalise mõtlemise. Sulgpalli mäng pakub põnevust ning positiivseid emotsioone. See on ideaalne liikumisharrastus kogu eluks.

Sulgpall sobib suurepäraselt kooli kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse tundidesse. Sulgpalli saavad koos mängida poisid ja tüdrukud ning erinevate kehaliste võimetega lapsed. See on ala, mis ei nõua kehalist kontakti ja on vähese vigastuse ohuga. Sulgpalli mängimiseks sobib iga spordi- ja koolisaal.

Register to read more...

TÜ täiendkoolitus kehalise kasvatuse õpetajatele

Lugupeetud kehalise kasvatuse õpetaja!

Kutsume teid osalema kehalise kasvatuse õpetajatele mõeldud Tartu Ülikooli täiendkoolitusel "Õpetaja motiveeriva õpikeskkonna kujundajana". Käesoleva kursuse eesmärgiks on anda kehalise kasvatuse õpetajatele ülevaade kaasaegsetest seisukohtadest motiveeriva õpikeskkonna kujundamisel, mille fookuses on õpilaste vajadusi toetava õpetaja käitumise suurendamine ja kontrolliva käitumise vähendamine. Nimetatud kursus on täielikult veebipõhine ja on kõigile osalejatele tasuta. Kursuse maht on 1 EAP. Kursuse lõpetanutele väljastatakse vastav Tartu Ülikooli tunnistus.

Register to read more...

Konverents „Teadus, sport ja meditsiin X“

Konverents „Teadus, sport ja meditsiin X“ toimub 08. – 10. novembril Tartus!
Käesolevaga soovib korralduskomitee teavitada kõiki treenereid, spordiarste, füsioterapeute,
õpetajaid ja teisi spordis, kehalise kasvatuses, terviseedenduses ja liikumisharrastuse
arendamises tegevaid inimesi konverentsi „Teadus, sport ja meditsiin X“ toimumisest Tartus 08.
– 10. novembril käesoleval aastal.

Register to read more...