EKKL UUDISED

Sportimistingimuste kaardistamise tulemused

25. septembril, 2013 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduse suures saalis (Tõnismägi 11) koolide sportimistingimuste kaardistamise uuringu tulemuste esitlus.

Andmete kogumine toimus käesoleval aastal ning selle eesmärk oli sportimistingimuste hetkeolukorrast ülevaate saamine põhikoolides ja gümnaasiumides, kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides. Uuringu viis läbi Spordikoolituse ja -Teabe SA, tegevust toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.

Sportimistingimuste kaardistamise käigus saadud andmed on kogutud eraldi lehele ja kättesadavad kõigile aadressil http://www.spordiregister.ee/spordivahendid/.