EKKL UUDISED

USA professori Monica Lounsbery online loeng

Lp kehalise kasvatuse õpetaja!

Olete oodatud kuulama USA professori  Monica Lounsbery online loengut
"School Physical Education Policies: Challenges and
Opportunities" ja sellele järgevale arutelule.

Loeng toimub Skype vahendusel 11. oktoobril, 2016.a. kell 15-16, aadressil
Jakobi 5, ruum 203.

Monica A. F. Lounsbery´l on rohkem kui 20 aastat kogemust kehalise
aktiivsuse alaste uuringute korraldamisega. Ta omab väärtuslikke teadmisi
kooli kehalise aktiivsuse arendamisega seotud valdkonnas. Tema loengu
teemaks on "USA kooli kehalise kasvatuse poliitika peamised
probleemid:Võimalused ja väljakutsed" (School Physical
Education Policies: Challenges and Opportunities). Loeng hõlmab
struktureeritud ja organiseeritud laste kehalist aktiivsust kehalise
kasvatuse tundides, vahetundides ja tunni pauside ajal. Samuti
käsitletakse kooli panust laste tervise ja õpitulemuse parandamisel.

Loeng on inglise keeles. Osalemise tunnistus väljastatakse registreeritud
osalejatele.

Link registreerimiseks: http://www.lsu.lt/en/node/6730