EKKL UUDISED

"Õpime ujuma"

2018. aasta jaanuarist rakendub uus põhikooli kehalise kasvatuse ainekava, kus ujumise osas on esitatud uued õpitulemused. Sellega seoses kutsuvad Päästeamet, Selts Eesti Vetelpääste ja Eesti Ujumisliit Teid osalema "Õpime ujuma" koolitusele.

Koolitusel anname ülevaate uutest õpitulemustest ning koolitusel osaleja omandab metoodilised teadmised, praktilised oskused ja harjutusvara, mis viivad samm sammult uute õpitulemuste e. ujumisoskuse saavutamiseni. Ootame ujumise algõpetuse juhendajate koolitusele lisaks ujumisõpetajatele ka teisi õpetajaid, kes saavad kooli ujumistundides olla ujumisõpetajale heaks abiks. Oleme saanud ujumisõpetajatelt tagasisidet, et koos "Õpime ujuma" koolituse läbinud klassiõpetajaga tunde läbi viies, on ujumistunnid olnud tõhusamad ning lastel on kursuse lõppedes rohkem oskusi ja parem hakkamasaamine vees.
Ka erinevad teiste riikide kogemused tõestavad, et kooliujumises saavutatakse kõige paremaid tulemusi siis, kui tunde viiakse läbi ujumisõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja või klassiõpetaja koostöös.
Kui Sa oled ujumisõpetaja, siis kutsu Sinu tundides lastega kaasas käivad õpetajad endaga „Õpime ujuma“ koolitustele kaasa või soovita neile "Õpime ujuma" koolitust! Kui Sa oled klassiõpetaja või kehalise kasvatuse õpetaja ja veel kahtled, kas Sinust võib kasu olla lastele ujumistunni läbiviimisel, siis registreeri ennast koolitusele „Õpime ujuma“, sest vastus selgub kindlasti pärast selle koolituse läbimist.
„Õpime ujuma“ kursuste laiem eesmärk on tagada Eesti laste ühtsematel alustel ujuma õpetamine, et parandada eestlaste ujumisoskust ja vähendada veeõnnetuste ning selle läbi hukkunute arvu.

Koolituse hind: 50 eurot, mis katab koolitusel õppevahendid ja koolitaja kulu. Koolituse ülejäänud kulud katab Päästeamet. Koolitust toetavad Kultuurministeerium ja Rahandusministeerium Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste vahendusel.
Koolitajad: Vladimir Kunitsõn ja Julia Kurbat, kes on saanud koolitamiseks spetsiaalse ettevalmistuse ja on ise ujumistundide juhendajad.
Koolituse ajakava:
1.päev kl 9.00-17.30
2.päev  kl 8.30-15.30
Vaata koolituse täpsemat ajakava siit.
Vaata täpsemat informatsiooni koolituse sisu kohta siit.

2017. aasta "Õpime ujuma" koolitused ja registreerumine kuni 1. augustini:

21.-22.august 2017 Pirita TOP SPA Spordikeskuse ujula (Purje 9, Tallinn) Registreeru Tallinnasse koolitusele  siit.

24.–25.august 2017 Kohtla-Järve Maleva Põhikool ( Maleva 4, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa) Registreeru Kohtla-Järvele koolitusele  siit.

23.–24.oktoober 2017 Põlva Spordikooli ujula (Uus 3, Põlva) ja Hotell Pesa seminariruum ( Uus 5,  Põlva, Põlvamaa) Registreeru Põlvasse koolitusele siit.

 

Õpime ujuma programm 2017

Koolituse sisuline kirjeldus 2017

 

Lisainfo:
Projektijuht Helen Link 5088304,
Projektijuht Vladimir Kunitsõn 55692569EUL telefonil +372 603 1530
www.swimming.ee ja www.veeohutus.ee