EKKL UUDISED

Suveülikool 2018

Tartu Ülikooli suveülikool on meeldiv võimalus ühendada puhkus enesetäiendamisega. Tule 19. korda toimuvasse suveülikooli ja muuda oma suvi tegusaks! Õppida saab enam kui 30 täiendusõppekursusel Tartus, Tallinnas, Viljandis, Narvas, Pärnus ja Läänemaal.

 

 TÄPSEM INFO ja REGISTREERUMINE klikkides kursuse pealkirjal!

TARTUS

Treeneri läbipõlemise ennetamine, Aave Hannus, 15.08
Kursuse läbinu:

- mõistab stressi ja läbipõlemise tekkepõhjuseid ja erinevusi;

- teab läbipõlemise peamisi tunnuseid ja nende avaldumise erisusi;

- oskab ära tunda läbipõlemise varajasi sümptomeid;

- mõistab läbipõlemise mõju ja ennetamise võimalusi.

Treening, tervis ja sportlik saavutusvõime - mis rolli mängivad selles hormoonid?, Vahur Ööpik, Luule Medijainen, 24.08
Kursuse läbinud õppija
- tunneb hormoonide mõistet ja esindajaid;
- teab hormoonide rolli organismi energiavahetuse (ka kehakaalu) regulatsioonis;
- on arutlenud kehalise aktiivsuse ja hormoonide rolli üle I ja II tüüpi diabeedi profülaktikas ja patsientide elukvaliteedi parandamisel;
- mõistab hormoonide rolli treenitusseisundi tekkes.

Lapse rühi arengut suunavad ja toetavad kehalised harjutused, Kaja Hermlin, Kadri Vernik, 25.08
Rühi kronoloogiline areng.
Lapse rühi arengut suunavad kehalised harjutused, praktiline tegevus.
Rühivaatlus; praktiline tegevus.
Lapse rühi arengut toetavad harjutused, praktiline tegevus.

TALLINNAS

Terve ja rahulolev tervisesportlane, Jarek Mäestu, 29.08
Kursuse lõpetanud õppija

 

- teab, millised on peamised alustalad mida silmas pidada sportimisel ning oskab eristada olulist ebaolulisest;

 

- oskab hinnata treeningu koormuse seost töövõime ning tervisega;

 

- teab erinevaid meetodeid, mil viisil oma edusamme monitoorida.

Kohtumiseni Tartu Ülikooli suveülikoolis!

 

 

Esta Pilt

 

Täiendusõppe programmijuht

737 5560