Kõikidele tantsuhuvilistele õpetajatele!

Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis!
11. november 2011 kuni 14. aprill 2012

Toimumiskoht: Viljandi, koht täpsustamisel
Õppejõud: Tanel Keres, Anu Sööt, Meeri Kompus, Paul Bobkov, Inna Sulg, Katrin Reinup, Sille Kapper, Triina Silvia Purje, Zoja Mellov, Reet Valgmaa, Erle Nõmm
Sihtrühm: Üldhariduskoolide I, II ja III kooliastme kehalise kasvatuse õpetajad, ringijuhid, tantsuõpetajad.
Eesmärk: Kehalise kasvatuse õpetajate aine- ja valdkonnaüleste pädevuste tõstmine ja oskuste arendamine.  

Täpsem info ja registreerimine http://www.kultuur.edu.ee/1072419