KIITUS!

VÕRKPALLI KOOLITUSEL (22. ja 23. oktoobril, 2011, Tallinnas) OSALENUD ÕPETAJAD!

Edastan ühe toreda Smile teate:

Kiitus tublidele õpetajatele!

Ellen  Liik
EVF kutsekomisjoni esimees