Juhatuse koosolek

EKKL juhatuse koosolek toimub 13.novembril kell 14.00 Tallinnas, Tallinna Reaalkoolis.

Koosoleku päevakord:

  1. 2010. a. üritused (Kääriku, Kurgjärve, Jõulumäe, aastakonverents, kursused teistes riikides - Soomes, Karjalas, Itaalias), 2011. a. suvekursus
  2. Põhikiri, MTÜ seadus
  3. Liikmemaks, liikmete andmed
  4. Meened (teenete märgid, kingitused, visiitkaardid)
  5. Arutelu - ajalehe saatus, kodulehekülg
  6. Projektid – rahataotlused
  7. Muud küsimused