EESTI KEHALISE KASVATUSE LIIDU ÕPPEPÄEV JA ARUANDEKOOSOLEK

Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu osakonnajuhtide ja aktiivsete liikmete õppepäev ja sellele järgnev aruandekoosolek toimub 26.mail Paikusel, sealses spordihoones.

Päevakava:
12.00 - kogunemine
12.15 - 12.45  -  ringkäik Paikuse spordihoones
12.45 - 13.15 - Ene Saagpak tutvustab Pärnumaa koolinoorte spordielu ja sportimise süsteemi
13.15 - 13.45 - invaspordiliidu esindaja tutvustab koostöövõimalusi
13.45 - 14.15 – Kristo Reinsalu tutvustab raamatut „Jooksjate lood“
14.30 - 15.30 – EKKL aruandekoosolek

EKKL üldkoosoleku päevakord:
1. EKKL – i juhatuse 2014.a. tegevusaruanne, küsimustele vastamine – Raina Luhakooder.
2. EKKL – i 2014.a. majandusaasta aruanne, küsimustele vastamine – Raina Luhakooder.
3. EKKL – i revisjonikomisjoni 2014.a. majandusaasta aruande ülevaade, küsimustele vastamine – Margit Kurvits.
4. EKKL – i 2014.a. majandusaasta aruande kinnitmine – Raina Luhakooder.
5. EKKL -i juhatuse 2015.a. tegevuse tutvustamine – juhatuse liikmed.
6. Teated ja tekkinud küsimuste arutelu – juhatuse liikmed.

Osavõttu oodatakse igalt liikmelt, igast osakonnast osavõtt
kohustuslik vähemalt 2 liikmel. Paikusele jõudmise kulud katab iga osakond
ise.