EKKL UUDISED

Viimased uudised

Rahvusvaheline kehalise kasvatuse küsimustik

Hea õpetaja!
 
Palun täida allpool toodud lühike küsimustik, kui sa õpetad kehalist kasvatust esimeses kooliastmes (algkoolis). Tegemist on Euroopa Kehalise Kasvatuse Assotsiatsiooni (EUPEA, https://www.eupea.com/)  uuringuga

Loe edasi...

Täiendkoolitus

"Kehaline kasvatus ja õpilaste motivatsioon".

Koolitus toimub 25. oktoobril, 2019 Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis.

Loe edasi...

Suveülikool 2019

Tartu Ülikooli suveülikool on meeldiv võimalus ühendada
puhkus enesetäiendamisega. Tule
20. korda toimuvasse
suveülikooli ja muuda oma suvi tegusaks! Õppida saab ligi
30 täiendusõppekursusel Tartus, Tallinnas,Pärnus ja Viljandis.

Loe edasi...

Õpime ujuma!

Registreerumine augusti kuus toimuvale rahvusvahelisele koolitusele "Efektiivne ja mitmekülgne ujumise algõpetus" ning „Õpime ujuma“ ja „Õpime ujuma 2“ koolitustele, mis toimuvad eri paigus augustist, kuni oktoobrini.

Loe edasi...

Sportforum Mals 2019

Itaalia rahvusvaheline kehalise kasvatuse õpetajate suvekursus "Sportforum Mals 2019" toimub 20.-26. juuli 2019.

Loe edasi...

Üldpädevuste arendamist toetavad materjalid

Koostöös aineliitude esindajatega töötas Tallinna Ülikooli töörühm välja üldpädevuste arendamist toetavad materjalid, mis sisaldavad ka aineliitude esindajate poolt koostatud näidisülesandeid. Nüüd on need kättesaadavad Innove õppekavaveebis.

https://oppekava.innove.ee/demokraatliku-kultuuri-padevused/

EHIS ja kooliujumine alates 1.01.2019

 I kooliastme ujumisõpetuse õppesisu ja õpitulemuste muudatustega, mis jõustusid 2018. aasta jaanuaris Vabariigi Valitsuse määrusega nr 129 (vastu võetud 20.07.2017) Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava” muutmine.

Sellega seoses määrab ujumisõpetaja ujumistundide lõpus (hiljemalt kolmanda klassi lõpuks) ühe õpitulemuse, mis kantakse iga õpilase kohta EHISsse,  allolevast valikust:

Loe edasi...

Koolispordifoorum 2018

Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine SCULT ja Eesti Koolispordi Liit kutsuvad Sind täiendõppe - ja inspiratsioonipäevale Tallinna Ülikooli!

Loe edasi...

22.-23.08.2018 „Õpime ujuma“ koolitus Tartus

22.-23.08.2018 „Õpime ujuma“ koolitus Tartus Aura keskuses ja Ahhaa Teaduskeskuses. - Ujumise algõpetuse juhendajate andmebaas

 

Praktilised osad toimuvad Aura keskuses ning loengud Ahhaa Teaduskeskuse Apollo loenguruumis.

  • Ujumise algõpetuse juhendajate kahe päevane praktiline koolitus põhineb „Õpime ujuma“ raamatul, mille iga koolitusel osaleja saab omale koolituselt kaasa.
  • Koolitus annab ujumise algõpetuse juhendajale praktilised juhised ja metoodilise materjali selle kohta, kuidas läbi viia ujumise algõpetuse tunde ja jõuda samm sammult uues kehalise kasvatuse ainekavas esitatud õpitulemuste e. ujumisoskuse saavutamiseni.

    Loe edasi...

Eesti Ujumisliit loob e-õppevahendid ujuma õppimiseks

Eesti Ujumisliit ning Haridus- ja Teadusministeerium allkirjastasid ujumise algõpetuse e-õppematerjalide loomiseks lepingu. Valmiv digitaalse  õppematerjali komplekt ja juhendmaterjal annavad  head eeldused ujumistundide läbiviimiseks ning ujumisoskuse omandamiseks.

Loe edasi...

Suveülikool 2018

Tartu Ülikooli suveülikool on meeldiv võimalus ühendada puhkus enesetäiendamisega. Tule 19. korda toimuvasse suveülikooli ja muuda oma suvi tegusaks! Õppida saab enam kui 30 täiendusõppekursusel Tartus, Tallinnas, Viljandis, Narvas, Pärnus ja Läänemaal.

Loe edasi...

Tantsulise liikumise koolitused - tasuta

 
 
Tantsuinimesed on olnud koolituse korraldamisel kiired ja toimekad uut ainekava silmas pidades. Projektipõhine tegutsemine võimaldab põhjalikku tasuta koolitust.

Parvematk õpilaskollektiivile

Kui planeerite klassikollektiiviga õppeaasta lõpureisi, siis miks mitte teha seda Emajõel?!
Kutsume Teid mõnusale 24-h veematkale Emajõe alamjooksul, turvalistel matkaparvedel, kogenud matkajuhi eestvedamisel.

Loe edasi...

KOOLISPORDIFOORUM 2017

KOOLISPORDIFOORUM 2017

“Kaasaegne liikumisõpetus & spordi ning vabatahtlikkuse roll noore arengus”

Järveküla Koolis & Spot of Tallinnas

30. novembril 2017

Loe edasi...

"Sulgpall kõigile" vol 3.

Hea õpetaja, oled oodatud “Sulgpall kõigile” koolitustele

Sulgpall on kiireim reketispordiala maailmas. Sulgpall ühendab kiiruse, täpsuse, vastupidavuse ning taktikalise mõtlemise. Sulgpalli mäng pakub põnevust ning positiivseid emotsioone. See on ideaalne liikumisharrastus kogu eluks.

Sulgpall sobib suurepäraselt kooli kehalise kasvatuse ja liikumisõpetuse tundidesse. Sulgpalli saavad koos mängida poisid ja tüdrukud ning erinevate kehaliste võimetega lapsed. See on ala, mis ei nõua kehalist kontakti ja on vähese vigastuse ohuga. Sulgpalli mängimiseks sobib iga spordi- ja koolisaal.

Loe edasi...

TÜ täiendkoolitus kehalise kasvatuse õpetajatele

Lugupeetud kehalise kasvatuse õpetaja!

Kutsume teid osalema kehalise kasvatuse õpetajatele mõeldud Tartu Ülikooli täiendkoolitusel "Õpetaja motiveeriva õpikeskkonna kujundajana". Käesoleva kursuse eesmärgiks on anda kehalise kasvatuse õpetajatele ülevaade kaasaegsetest seisukohtadest motiveeriva õpikeskkonna kujundamisel, mille fookuses on õpilaste vajadusi toetava õpetaja käitumise suurendamine ja kontrolliva käitumise vähendamine. Nimetatud kursus on täielikult veebipõhine ja on kõigile osalejatele tasuta. Kursuse maht on 1 EAP. Kursuse lõpetanutele väljastatakse vastav Tartu Ülikooli tunnistus.

Loe edasi...

Konverents „Teadus, sport ja meditsiin X“

Konverents „Teadus, sport ja meditsiin X“ toimub 08. – 10. novembril Tartus!
Käesolevaga soovib korralduskomitee teavitada kõiki treenereid, spordiarste, füsioterapeute,
õpetajaid ja teisi spordis, kehalise kasvatuses, terviseedenduses ja liikumisharrastuse
arendamises tegevaid inimesi konverentsi „Teadus, sport ja meditsiin X“ toimumisest Tartus 08.
– 10. novembril käesoleval aastal.

Loe edasi...

"Õpime ujuma"

2018. aasta jaanuarist rakendub uus põhikooli kehalise kasvatuse ainekava, kus ujumise osas on esitatud uued õpitulemused. Sellega seoses kutsuvad Päästeamet, Selts Eesti Vetelpääste ja Eesti Ujumisliit Teid osalema "Õpime ujuma" koolitusele.

Loe edasi...

Kehra Gümnaasium otsib kehalise kasvatuse õpetajat.

Kehra Gümnaasium otsib oma kooli poiste kehalise kasvatuse õpetajat.
Töötingimused on suurepärased – kaks spordisaali, uus staadion, liivaväljakud, mets, talvel uisutamise ja suusatamise võimalused.
Lisaks on olemas kogemustega kolleegid, kes ootavad enda kõrvale aktiivsest ja sportlikku töökaaslast, kellega koos korraldada ülekoolilisi sportlikke üritusi.

Loe edasi...

LIISU 2017

Ühendus Sport Kõigile koostöös Eesti Olümpiakomiteega korraldab liikumisõpetajate suvekooli – liikumisõpetuse ainekursuse LIISU 2017 14-15.juunil (K,N) Põltsamaa Ühisgümnaasiumis ja spordihoones

Loe edasi...

Kutse "Õpime ujuma" koolitusele 20.-21.märtsil Tallinnas

Päästeamet, Selts Eesti Vetelpääste ja Eesti Ujumisliit kutsuvad Teid  osalema "Õpime ujuma" koolitusele. Koolitusel anname ülevaate uues 2018. aasta septembrist rakenduvas kehalise kasvatuse ainekavas esitatud õpitulemustest ning koolitusel osaleja omandab metoodilised teadmised, praktilised oskused ja harjutusvara, mis viivad samm sammult uute õpitulemuste e. ujumisoskuse saavutamiseni.

Loe edasi...

Meietants.ee

Rahvatantsuselts Pääsuke on koostöös Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutusega loonud veebilehe MEIETANTS.EE. Sealt leiab rahvatantsu õppevideod, mis on mõeldud just LASTELE.

Loe edasi...