Juhatus

Juhatus 2018-2021

Raina Luhakooder – juhatuse esimees
Tallinna Kristiine Gümnaasium
Tel. 52 218 60
E-mail: raina.luhakooder@gmail.com
Kuulub Viljandimaa piirkonda
Tegevusala: koordineerib juhatuse tööd; jagab juhatuses ülesandeid ja kuulab nende täitmist; annab teistele tagasisidet; jälgib ja vastab kirjakastis; kutsub kokku juhatuse koosolekuid, valmistab need ette ja juhib neid; esindab liitu või delegeerib esindamist; täidab esimehe kohustusi, mis on kirjas juhatuse kodukorras.

Ingrit Keerma – juhatuse aseesimees
Kuusalu Keskkool
Tel. 51 330 74
E-mail:  keerma@hot.ee
Tegevusala: väga hea koostöö juhatuse esimehega; meened, kingitused; suhtlus Õpetajate Koostöökojaga ja Innovega; asendab vajaduse korral esimeest ja täidab tema kohustusi; aitab kaasa juhatuse liikmete tegemistele (projektide koostamisel ja elluviimisel); täidab aseesimehe kohustusi, mis on kirjas juhatuse kodukorras.

Anne Välja – juhatuse aseesimees
Tartu Veeriku Kool
E-mail: valja.anne@gmail.com
Tegevusala: väga hea koostöö juhatuse esimehega; suhtlemine Haridusministeeriumiga ja teiste haridusasutustega; tegevus liikumisõpetuse ainekava väljatöötamise ja rakendamise juures; raamatupidamine ja arved; asendab vajaduse korral esimeest ja täidab tema kohustusi; aitab kaasa juhatuse liikmete tegemistele (projektide koostamisel ja elluviimisel); täidab aseesimehe kohustusi, mis on kirjas juhatuse kodukorras.

Tuuli Joa
Pärnu Rääma Põhikool
Tel. 56 668 004
E-mail: tuuli@raama.ee
Tegevusala: liikmete ja osakonnajuhtidega suhtlemine; liikmete ja liikmemaksude arvestus; täidab sõidupäevikut; aitab kaasa juhatuse liikmete tegemistele (projektide koostamisel ja elluviimisel); täidab juhatuse esimehe poolt talle määratud ülesandeid; täidab juhatuse liikme kohustusi, mis on kirjas juhatuse kodukorras.

Priit Kuusk
Tartu Hansa Kool
Tel. 56 509 225E-mail: priit@tdl.ee
Tegevusala: EKKL kodulehe toimetamine; FB toimetamine; Koostöökoja kalendrisse tegevuste teatamine ja muu IT alane tegevus; tunnistuste, kutsete jmt. trükkimine; täidab juhatuse esimehe poolt talle määratud ülesandeid; täidab juhatuse liikme kohustusi, mis on kirjas juhatuse kodukorras.

Andre Koka
Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Tel. 52 426 56
E-mail: andre.koka@ut.ee
Tegevusala: suhtlemine kõrgkoolidega; lektorite leidmine; välissuhtlus ja väliskolleegidega tegelemine; täidab juhatuse esimehe poolt talle määratud ülesandeid; täidab juhatuse liikme kohustusi, mis on kirjas juhatuse kodukorras.

Ott Riisenberg
Tartu Kivilinna Kool
Tel. 53 326 388
E-mail: ott.riisenberg@kivilinn.tartu.ee
Tegevusala: kursuste tunniplaanide koostamine, lektorite valimine; assisteerib Priitu IT alases töös; piltide (videote) tegemine; täidab juhatuse esimehe poolt talle määratud ülesandeid; täidab juhatuse liikme kohustusi, mis on kirjas juhatuse kodukorras.