Juhatus

Juhatus 2022-2025

Raina Luhakooder – juhatuse esimees
Tallinna Kristiine Gümnaasium
Tel. 52 218 60
E-mail: raina.luhakooder@gmail.com
Kuulub Viljandimaa osakonda
Tegevusala: koostöö juhatuse liikmetega; koordineerib juhatuse tööd; jagab juhatuses
ülesandeid ja jälgib nende täitmist; annab liidu tegemistest teistele juhatuse liikmetele
tagasisidet; jälgib ja vastab kirjakastis kirjadele; kutsub kokku juhatuse koosolekuid,
valmistab need ette ja juhib neid; esindab liitu või delegeerib esindamist; täidab juhatuse esimehe kohustusi, mis on kirjas juhatuse kodukorras. Tegeleb liikmetega ja edastab infot osakonnajuhtidele. Kursuste korraldamisel tegeleb majutuse ja toitlustusega.

Ingrit Keerma – juhatuse aseesimees
Kuusalu Keskkool
Tel. 51 330 74
E-mail:  keerma@hot.ee
Kuulub Harjumaa osakonda.
Tegevusala: koostöö juhatuse esimehega ja juhatuse liikmetega; asendab vajaduse korral juhatuse esimeest ja täidab tema kohustusi; aitab kaasa juhatuse liikmete tegemistele; täidab juhatuse aseesimehe kohustusi, mis on kirjas juhatuse kodukorras. Esindab liitu Õpetajate Koostöökojas; esindab liitu erinevates koostööprojektides. Kursuste korraldamisel tegeleb meenetega, kingitustega ja müügiga.

Andre Koka – juhatuse aseesimees
Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja Füsioteraapia Instituut
Tel. 52 426 56
E-mail: andre.koka@ut.ee
Kuulub Tartu linna osakonda
Tegevusala: koostöö juhatuse esimehega ja juhatuse liikmetega; asendab vajaduse korral juhatuse esimeest ja täidab tema kohustusi; aitab kaasa juhatuse liikmete tegemistele; täidab juhatuse aseesimehe kohustusi, mis on kirjas juhatuse kodukorras. Suhtlemine kõrgkoolidega; lektorite leidmine kursustele; tegelemine välissuhtlusega. Kursuste korraldamisel tegeleb konverentsi korraldamisega, suhtlus väliskolleegidega.

Merilyn Ivask
Järva – Jaani Gümnaasium
Tel. 56 787 116
E-mail: merilyn.ivask@gmail.com
Kuulub Järvamaa osakonda
Tegevusala: koostöö juhatuse esimehega ja juhatuse liikmetega; aitab kaasa juhatuse liikmete tegemistele; täidab juhatuse liikme kohustusi, mis on kirjas juhatuse kodukorras; EKKL sotsiaalmeediaga toimetamine. Kursuste korraldamisel tegeleb kultuuriga, õhtuste üritustega, ekskursioonidega jmt.

Margit Kurvits
Viljandimaa Spordiliit
Tel. 50 225 21
E-mail: margit.kurvits@viljandimaa.ee
Kuulub Viljandimaa osakonda
Tegevusala: koostöö juhatuse esimehega ja juhatuse liikmetega; aitab kaasa juhatuse liikmete tegemistele; täidab juhatuse liikme kohustusi, mis on kirjas juhatuse kodukorras; EKKL raamatupidamine, maksed ja arved. Kursuste korraldamisel tegeleb arvete saatmisega ja liidule esitatud arvete tasumisega.

Priit Kuusk
Tartu Hansa Kool
Tel. 56 509 225
E-mail: priit@tdl.ee
Kuulub Tartu linna osakonda
Tegevusala: koostöö juhatuse esimehega ja juhatuse liikmetega; aitab kaasa juhatuse liikmete tegemistele; täidab juhatuse liikme kohustusi, mis on kirjas juhatuse kodukorras; EKKL kodulehega ja FB-ga toimetamine. Kursuste korraldamisel tegeleb tunnistuste, kutsete, siltide jmt. trükkimisega ja ettevalmistamisega.

Kaupo Kütt
Ülenurme Gümnaasium
Tel. 59 000 887
E-mail: kaupokytt@gmail.com
Kuulub Tartumaa osakonda
Tegevusala: koostöö juhatuse esimehega ja juhatuse liikmetega; aitab kaasa juhatuse liikmete tegemistele; täidab juhatuse liikme kohustusi, mis on kirjas juhatuse kodukorras. Kursuste korraldamisel tegeleb kursuste tunniplaani koostamisega ja lektorite leidmisega. Suhtlemine erinevate alaliitudega, spordiklubidega.