EKKL ÜLDKOOSOLEK

EKKL üldkoosolek toimub 4.augustil 2020 kell 13.15 – 14.00 Jõulumäel (kursuste raames). Iga osakond peaks üldkoosolekust osa võtma vähemalt kahe liikmega! (Lisaks peaks / võiks neil osalejatel olla kaasas volitus esindamiseks kedagi teist liidu liiget.)


PALUN ANDKE TEADA OMA OSAKONNA ESINDAJATE NIMED, kes osalevad üldkoosolekul: www.ekkl.edu.ee ekkliit@gmail.com


EKKL üldkoosoleku päevakord:

1. Juhatuse 2019 aasta tegevuse  aruanne ja juhatuse tegevusele hinnangu andmine

2. EKKL 2019 aasta majandusaasta aruanne ja kinnitamine

3. Jooksev info

Jõulumäe suvekursus 2020 osalejad

4. augustil toimub Jõulumäel spordiriiete müük. Arveldamine sularahas. (Jõulumäel sularahaautomaat puudub)

Mõned muudatused toitlustamise aegades: 3.08 lõunasöögi aeg 14.00 ja 03.08 õhtusöögi aeg 19.00.

Hetkel on kursustele registreerunud:

Continue reading