Kurgjärve talipäevad

Koostöös Eesti Koolispordi Liiduga ja Võrumaa Koolispordi Ühendusega toimuvad igal aastal talispordi suunitlusega korraldatavad Kurgjärve talipäevad.

2010. aasta 19. – 21. märts.
2011. aasta 1. – 3. aprill. Samas viidi läbi ka EKKL aruandekoosolek.

2012. aasta Kurgjärve talipäevad 30. märts – 1. aprill.

2013. aasta Kurgjärve talipäevad 15. – 17. märts.

2014. aasta Kurgjärve talipäevad 10. – 12. jaanuar.

2015. aasta Kurgjärve talipäevad 9. – 11. jaanuar.

2016. aasta Kurgjärve talipäevad 15. – 17. jaanuar.

2017. aasta Kurgjärve talipäevad 13. – 15. jaanuar.

2018. aasta Kurgjärve talipäevad 12. – 14. jaanuar.

2020. aasta Kurgjärve talipäevad jäid ära.

2021. aasta Kurgjärve talipäevad jäid ära.

2022. aasta Kurgjärve talipäevad 14. – 16. jaanuar.

2024. aasta Kurgvärve talipäevad 19.-21. jaanuar.