Üritused

Siit saab informatsiooni Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu korraldatavatest üritustest.

Taliõppepäevad – Käärikul toimunud taliõppepäevad andsid praktilisi oskusi kehalise kasvatuse ainekavas olevatest talialadest.

Kurgjärve talipäevad – koostöös Eesti Koolispordi Liiduga ja Võrumaa Koolispordi Ühendusega toimuvad igal aastal jaanuari lõpus talispordi suunitlusega korraldatavad talipäevad.

Rahvusvaheline suvekursus – iga kahe aasta tagant toimub rahvusvaheline 5-päevane suvekursus, kus on ühendatud nii teoreetiline kui ka praktiline osa. Lektorid on rahvusvaheliselt tunnustatud ja omavad kõrget erialast klassifikatsiooni.

Jõulumäe suvekursus – liikumisõpetuse ja kehalise kasvatuse ainekursus lasteaedade ja algklasside õpetajatele ning põhikoolide kehalise kasvatuse õpetajatele.

Aastakonverents – igal aastal korraldab Eesti Kehalise Kasvatuse Liit konverentsi, kus parimad spetsialistid räägivad üldteoreetilistel kui ka otseselt kehalise kasvatuse ja laste tervisega seonduvatel teemadel.