Tegevuskava

EKKL-i TEGEVUSKAVA 2018-2021

  • Jätkata koostööd piirkondlike organisatsioonidega.
  • Jätkata piirkondlike ja vabariiklike kehalise kasvatuse, spordi, tervisekasvatuse ja riigikaitsealaste täiendkursuste, seminaride ja konverentside organiseerimist ja läbiviimist.
  • Jätkata koostööd Haridus – ja Teadusministeeriumiga, Tartu Ülikooli liikumislaboriga jt. organisatsioonidega kehalise kasvatuse alaste küsimuste lahendamiseks, liikumisõpetuse õppekava valmimiseks ja täiustamiseks.
  • Jätkata koostööd erinevate pedagoogiliste ühendustega, Tallinna Ülikooliga, Tartu Ülikooliga, Innovega, Õpetajate Koostöökojaga.
  • Jätkata koostööd Kaitseministeeriumiga riigikaitseõpetuse alaste küsimuste lahendamiseks.
  • Teha koostööd organisatsioonidega, kes peavad uue põlvkonna kasvatamisel normiks liikumist ja tervislikke eluviise.
  • Tõhustada koostööd spordialaliitudega ja teiste spordiorganisatsioonidega.
  • Välissuhete jätkamine ja EKKL – i liikmetele välismaal enesetäiendamise võimaluste pakkumine.
  • EKKL – i interneti kodulehekülje ja FB kodulehe töökorras hoidmine.