„Loov liikumine algklassides”

Eesti Rahvakultuuri Keskus kutsub koolitusele „Loov liikumine algklassides. Kasu või kahju heast tahtest?“ 26.-27. oktoobril 2022 Tallinnas, Vilmsi 55. Koolitaja Eve Noormets.

Eve ise on tutvustanud koolituse sisu nii: „Me tahame, et tantsu oleks mõnus vaadata, aga seda on mõnus vaadata vaid siis, kui esitajal on mõnus tantsida. Oma koolitustel ma püüangi juhtida tähelepanu sellele, kuidas jõuda tantsus hea enesetundeni, usalduseni.“

Koolitus sobib ka eelkooliealiste laste juhendajatele. Koos proovitakse läbi liikumisülesandeid, mis ergutavad nii õpetajat kui ka õpilast. Antakse nippe, mille abil edaspidigi oma elu lihtsamaks teha ning senine tarkus veel toimivamaks muuta.

Tutvu lähemalt ja registreeru:  https://rahvakultuur.ee/2022/07/08/loov-liikumine-algklassides-tallinnas-sugis-22/

Loe ka lühiintervjuud Eve Noormetsaga, kus jutuks tantsu õpetamise ja ka eelseisva koolitusega seonduv: Eve Noormets: Tants on ideaalne võimalus elu õppida ja õpetada.