EKKL ÜLDKOOSOLEK

EKKL üldkoosolek toimub 4.augustil 2020 kell 13.15 – 14.00 Jõulumäel (kursuste raames). Iga osakond peaks üldkoosolekust osa võtma vähemalt kahe liikmega! (Lisaks peaks / võiks neil osalejatel olla kaasas volitus esindamiseks kedagi teist liidu liiget.)


PALUN ANDKE TEADA OMA OSAKONNA ESINDAJATE NIMED, kes osalevad üldkoosolekul: www.ekkl.edu.ee ekkliit@gmail.com


EKKL üldkoosoleku päevakord:

1. Juhatuse 2019 aasta tegevuse  aruanne ja juhatuse tegevusele hinnangu andmine

2. EKKL 2019 aasta majandusaasta aruanne ja kinnitamine

3. Jooksev info